międzysojusznicza komja co to jest
Definicja Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku: traktatu wersalskiego.

Czy przydatne?

Definicja Międzysojusznicza Komisja Rządząca I Plebiscytowa Na Górnym Śląsku

Co znaczy MIĘDZYSOJUSZNICZA KOMISJA RZĄDZĄCA I PLEBISCYTOWA NA GÓRNYM ŚLĄSKU: powołana na mocy traktatu wersalskiego składała się z przedstawicieli Francji, W. Brytanii i Włoch. Przewodniczącym jej został Francuz, gen. Henri Le Rond. Miała ona rządzić na terenie plebiscytowym, by ułatwić swobodne wypowiedzenie się jego mieszkańców. Siedzibą jej było Opole. Naprawdę rządziła od 11 II 1920 do 10 VII 1922. Dysponowała oddziałami wojsk franc., bryt. i wł. w sile 13-22 tys. żołnierzy. Dzięki niej uzyskano równouprawnienie języka pol. w szkołach i urzędach, likwidację niem. policji, usuwanie wielu urzędników niem
Słownik Monarchie Hellenistyczne:
Co znaczy rozpadzie imperium Aleksandra Wielkiego, obejmowały tereny Macedonii, Grecji i dawnego państwa pers. W toku walk pomiędzy najbliższymi współpracownikami Aleksandra Wielkiego (tak zwany diadochami międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na górnym śląsku.
Słownik Maoizm:
Co znaczy marksizmu autorstwa Mao Zedonga uznająca zasadnicze znaczenie chłopów jako klasy realizującej rewolucyjne ideały. Maoizm dostosował marksizm do potrzeb państw Trzeciego Świata, gdzie nie ma międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na górnym śląsku.
Słownik Montgomery Bernard Law:
Co znaczy marszałek bryt. Dow. słynnej 8 armii bryt. w kampanii afrykańskiej, zwycięzca pod Al-Alamajn, 1944-45 dow. 21 Ekipy Armii w okresie inwazji na pn. Francję i Niemcy międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na górnym śląsku.

Czym jest Międzysojusznicza Komisja znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: