ignacy maciej mielżyński co to jest
Definicja Mielżyński Maciej Ignacy: twórca rysownik, oficer, dow. stworzenia śląskiego. Poseł do.

Czy przydatne?

Definicja Mielżyński Maciej Ignacy

Co znaczy MIELŻYŃSKI MACIEJ IGNACY: ziemianin wielkopol., twórca rysownik, oficer, dow. stworzenia śląskiego. Poseł do Reichstagu, działacz pol. ruchu nar.; w I wojnie świat. oficer niem., między innymi adiutant cesarza Wilhelma II, szef sztabu ekipy armii. Od 1920 w Wojsku Polskim. 1921 jako ppłk pod pseudonim Nowina Doliwa dowódca naczelny III stworzenia śląskiego. Później rolnik na Pomorzu
Słownik Millerand Alexandre:
Co znaczy prawnik, dziennikarz. W latach 1889-1902 min. handlu i przemysłu, pierwszy socjalista w burżuazyjnym rządzie franc., co doprowadziło do konfliktu z partią i wykształcenia się tendencji prawicowych w mielżyński maciej ignacy.
Słownik Marka Polska:
Co znaczy nazwa pierwszego pieniądza pol. okresu międzywojennego, który był w zastosowaniu od 1920. W 1924 w okresie reformy W. Grabskiego zamiast m.p. wprowadzono złotego mielżyński maciej ignacy.
Słownik Monteskiusz, Właśc. Charles De Montesquieu:
Co znaczy polityczny, autor fundamentalnej pracy O duchu praw, gdzie wyłożył zasady trójpodziału władz (ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej), która legła u podstaw nowoczesnej organizacji państwa mielżyński maciej ignacy.

Czym jest Mielżyński Maciej Ignacy znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: