obywatelska milicja co to jest
Definicja Milicja Obywatelska: nadana policji w Polsce w latach 1944-1990. Do 1956 podległa.

Czy przydatne?

Definicja Milicja Obywatelska

Co znaczy MILICJA OBYWATELSKA: oficjalna nazwa nadana policji w Polsce w latach 1944-1990. Do 1956 podległa Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później Ministerstwu Spraw Wewn. Prócz pilnowania porządku publicznego, zwalczania przestępczości, brała udział w zwalczaniu organizacji niepodl. i opozycji polit., tłumieniu protestów społ
Słownik Marchia:
Co znaczy Franków i Niemczech tworzony w celu lepszego zabezpieczenia granic okręg nadgraniczny (tak zwany margrabstwo), zarządzany poprzez margrabiego mającego specjalne uprawnienia, zwł. wojskowe milicja obywatelska.
Słownik Mossad:
Co znaczy centrala wywiadu państwa Izrael zał. w 1951 na polecenie premiera Ben Guriona. Należy do kilku najlepszych wywiadów na świecie milicja obywatelska.
Słownik Matuszewicz Tadeusz:
Co znaczy związany z księciem A.J. Czartoryskim; poseł na Sejm Czteroletni (uczestniczył w pracach nad Konstytucją 3 maja); w trakcie insurekcji 1794 czł. Porady Najwyższej Nar.; czł. warsz. Towarzystwa milicja obywatelska.

Czym jest Milicja Obywatelska znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: