stuart john mill co to jest
Definicja Mill John Stuart: ekon. i społ., którego idee odegrały ogromną rolę w kształtowaniu.

Czy przydatne?

Definicja Mill John Stuart

Co znaczy MILL JOHN STUART: filozof, myśliciel ekon. i społ., którego idee odegrały ogromną rolę w kształtowaniu ideologii liberalizmu. Był artystą z angielskiego: wersji pozytywizmu. W ekonomii zakładał racjonalność działań ludzkich w dążeniu do bogacenia się, a w myśli społ. Iż poprawa położenia robotników powinna nastąpić drogą reform. W filozofii rozwinął metodologiczną wersję empiryzmu. Napisał między innymi Zasady ekonomii politycznej, Utylitaryzm, O wolności
Słownik Marcinkowski Karol:
Co znaczy doktor, filantrop; studiował medycynę w Berlinie; uczestnik stworzenia listopadowego (szef sztabu gen. D. Chłapowskiego); 1832-34 na emigracji, związany z Hotelem Lambert; od 1835 w Poznaniu, czołowa mill john stuart.
Słownik Mojra:
Co znaczy przeznaczenia, pierwotnie odwieczna siła kosmiczna odpowiedzialna za los i uporządkowanie świata; pilnowała, aby bogowie i ludzie nie przekraczali wyznaczonych im ram działania. Z czasem uległa mill john stuart.
Słownik Mau Mau:
Co znaczy organizacja czarnej ludności kierująca ruchem niepodl. w rządzonej poprzez Brytyjczyków Kenii (wsch. Afryka), który od 1952 do 1960 siłą starał się wywalczyć niezależność państwie (uzyskaną 1963 mill john stuart.

Czym jest Mill John Stuart znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: