miltiades co to jest
Definicja Miltiades: wódz; w 524 sprawował władzę tyrana na płw. Chersonez jako zależny od Persów.

Czy przydatne?

Definicja Miltiades

Co znaczy MILTIADES: ateński polityk i wódz; w 524 sprawował władzę tyrana na płw. Chersonez jako zależny od Persów. Popierał stworzenia miast jońskich przeciw Persom, a po ich stłumieniu schronił się w Atenach, gdzie jako jeden z 10 strategów (obyty z taktyką walki Persów) odniósł wspaniałe zwycięstwo w bitwie pod Maratonem. Nieszczęśliwa wyprawa na wyspę Paros spowodowała oskarżenie go o nadużycia (skazano go na wysoką grzywnę). W tymże roku zmarł
Słownik Meczet:
Co znaczy świątynia, dom modlitw muzułmanów miltiades.
Słownik Mojżesz:
Co znaczy prorok, wódz i prawodawca ludu Izraela, który wyprowadził z Egiptu ( domu niewoli ) i doprowadził do granic Kanaanu, w drodze zawierając przymierze z Jahwe. Zobacz również Dziesięcioro Przykazań miltiades.
Słownik Monteverdi Claudio:
Co znaczy wł. kompozytor, jeden z najwybitniejszych kompozytorów wczesnego baroku. Opera Orfeusz stała się fundamentem rozwoju późniejszej muzyki dramatycznej miltiades.

Czym jest Miltiades znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: