hilary minc co to jest
Definicja Minc Hilary: kluczowy polityk gosp. w początkach PRL. Członek KPP, współorganizator.

Czy przydatne?

Definicja Minc Hilary

Co znaczy MINC HILARY: ekonomista, kluczowy polityk gosp. w początkach PRL. Członek KPP, współorganizator Związku Patriotów Polskich i Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR. W PRL czł. Biura Polit. KC PPR i KC PZPR, od 1944 min. przemysłu i handlu, 1948-56 wicepremier i przewodn. Państwowej Komisji Planowania Gosp. prowadzący przemianami ustrojowymi w polskiej gospodarce. Współodpowiedzialny za intensywną industrializację opartą na rozbudowie przemysłu ciężkiego. Autor "bitwy o handel" i kolektywizacji
Słownik Magdalenka:
Co znaczy miejscowość pod Warszawą, miejsce poufnych rozmów pomiędzy władzami PRL i przedstawicielami opozycji solidarnościowej w 1989 przygotowujących razem obrady Okrągłego Stołu minc hilary.
Słownik Mau Mau:
Co znaczy organizacja czarnej ludności kierująca ruchem niepodl. w rządzonej poprzez Brytyjczyków Kenii (wsch. Afryka), który od 1952 do 1960 siłą starał się wywalczyć niezależność państwie (uzyskaną 1963 minc hilary.
Słownik Mielżyński Maciej Ignacy:
Co znaczy twórca rysownik, oficer, dow. stworzenia śląskiego. Poseł do Reichstagu, działacz pol. ruchu nar.; w I wojnie świat. oficer niem., między innymi adiutant cesarza Wilhelma II, szef sztabu ekipy minc hilary.

Czym jest Minc Hilary znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: