wewnętrznych spraw minterstwo co to jest
Definicja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: miejsce Min. Bezpieczeństwa Publicznego w celu ochrony.

Czy przydatne?

Definicja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Co znaczy MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH: utworzone w 1954 w miejsce Min. Bezpieczeństwa Publicznego w celu ochrony ustroju PRL. Podlegała mu pełniąca funkcje typowo policyjne Milicja Obywatelska i (od 1956) policja polit., Służba Bezpieczeństwa, więzienia (do 1956), Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Ochrony Pogranicza (do 1965), Straż Pożarna. Zajmowało się śledzeniem opozycji polit. i Kościoła katol. (departament V). Gruntownie zreorganizowane po 1990
Słownik Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości W Hadze:
Co znaczy organizacja powstała w 1920 celem pokojowego rozstrzygania sporów pomiędzy krajami. Od stworzenia ONZ przy tej organizacji. Polska przyjęła jurysdykcję M.T.S. w 1990 ministerstwo spraw wewnętrznych.
Słownik Mozart Wolfgang Amadeus:
Co znaczy występował grając na instrumentach klawiszowych. Znakomity reprezentant szkoły wiedeńskiej w muzyce, jeden z głównych klasyków muzyki, ogromnie płodny (49 symfonii, 28 koncertów fortepianowych, 33 ministerstwo spraw wewnętrznych.
Słownik Małachowski Stanisław:
Co znaczy Czteroletniego (1788-1792), zwolennik reform, opowiadał się za sojuszem z Prusami i dziedzicznością tronu i za przyznaniem mieszczanom większych praw; uczestniczył w pracach nad Konstytucją 3 maja ministerstwo spraw wewnętrznych.

Czym jest Ministerstwo Spraw znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: