mieczysław moczar co to jest
Definicja Moczar Mieczysław: 1942 w PPR, później PZPR. Jeden z dowodców partyzantki komunistycznej.

Czy przydatne?

Definicja Moczar Mieczysław

Co znaczy MOCZAR MIECZYSŁAW: gen., polityk. Od 1942 w PPR, później PZPR. Jeden z dowodców partyzantki komunistycznej AL. W latach 1945-48 pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1964-68 min. spraw wewn. i lider frakcji "partyzantów" w PZPR. Jeden z inspiratorów wydarzeń marcowych 1968 i kampanii antysemickiej w Polsce. Członek Biura Politycznego PZPR w latach 1970-71 i 1980-81. Pełnił sporo istotnych urzędów. Zakończył karierę polit. w PRL jako prezes NIK
Słownik Mostowski Tadeusz:
Co znaczy prawnik. W momencie Sejmu Czteroletniego działacz stronnictwa patriotycznego; dziennikarz i wydawca Gazety Narodowej i Obcej ; uczestnik insurekcji 1794, w 1794-95 więziony w Petersburgu; czł. warsz moczar mieczysław.
Słownik Maccartyzm:
Co znaczy demaskowania prawdziwych i rzekomych agentów ZSRR działających w administracji USA i całym państwie, zapoczątkowana w 1950 poprzez senatora J. McCarthy'ego, a prowadzona w atmosferze polowania na moczar mieczysław.
Słownik Mendog:
Co znaczy 1253) Litwy, artysta państwa litew., objął panowaniem Auksztotę, Żmudź i część Rusi. W 1251 przyjął chrzest; koronę królewską dostał z rąk papieża; walczył z Krzyżakami; bezwzględny król moczar mieczysław.

Czym jest Moczar Mieczysław znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: