mojżesz co to jest
Definicja Mojżesz: prawodawca ludu Izraela, który wyprowadził z Egiptu ( domu niewoli ) i.

Czy przydatne?

Definicja Mojżesz

Co znaczy MOJŻESZ: prorok, wódz i prawodawca ludu Izraela, który wyprowadził z Egiptu ("domu niewoli") i doprowadził do granic Kanaanu, w drodze zawierając przymierze z Jahwe. Zobacz również Dziesięcioro Przykazań
Słownik Monachium:
Co znaczy głośna w szczególności z tak zwany układu monachijskiego z 30 IX 1938, gdzie rządy Francji, W. Brytanii i Włoch zgodziły się na zabór Sudetów poprzez III Rzeszę bez pytania o zgodę Czechosłowacji mojżesz.
Słownik Mackiewicz Stanisław:
Co znaczy dziennikarz konserwatywny używający pseudonimu Cat . Kluczowy ideolog wileńskich monarchistów i konserwatystów. W 1922 założyciel dziennika wyraz w Wilnie. Początkowo współpracownik, później mojżesz.
Słownik Monarchia Parlamentarna:
Co znaczy wykształcony w XVIII w. w W. Brytanii, gdzie decydującą rolę odgrywa rząd powoływany poprzez przewarzająca część parlamentarną; monarcha pełni jedynie funkcje reprezentacyjne - panuje, ale nie rządzi mojżesz.

Czym jest Mojżesz znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: