mołdawia co to jest
Definicja Mołdawia: pomiędzy Karpatami a Dniestrem zasiedlona poprzez ludność rumuńską i słowiańską.

Czy przydatne?

Definicja Mołdawia

Co znaczy MOŁDAWIA: 1. hist. kraina pomiędzy Karpatami a Dniestrem zasiedlona poprzez ludność rumuńską i słowiańską. Do hist. M. zalicza się także Besarabię i Bukowinę. Księstwo Mołdawskie leżące pomiędzy deltą Dunaju a Karpatami wsch. powstało w I poł. XIV w. jako zależne od Węgier. W 1387 jej hospodar (książę) złożył hołd Jagielle. Od 1456 pod zwierzchnictwem Turcji, aczkolwiek Stefan III 1485 znów szukał pomocy, składając hołd Polsce. W XVI w. walki z Polską o Pokucie. Magnaci polscy podejmowali wyprawy na M. celem narzucenia tam hospodarów. Jednak generalnie od XVI w. hospodarów mianował sułtan. 1774 Austria zajęła Bukowinę, 1812 Rosja Besarabię. 1829 autonomia M. 1858 praktyczne, a 1861 formalne zjednoczenie z Wołoszczyzną. 2. Republika Mołdawii (Mołdowy) utworzona w 1992 z dawnej Mołdawskiej Republiki Radzieckiej, a więc Besarabii
Słownik Mitterrand François:
Co znaczy prezydent w latach 1981-95, przedtem jeden z liderów Partii Socjalistycznej i pierwszy prezydent Francji z tej opcji polit. Wzorem swych poprzedników gen. Ch. de Gaulle'a i V. Giscarda d'Estaing mołdawia.
Słownik Mikołaj Mikołajewicz Mł.:
Co znaczy w. ks. ros., naczelny dowódca armii ros. w początkach I wojny świat. 14 VIII 1914 wydał odezwę do Polaków zapowiadającą zjednoczenie wszystkich ziem pol. pod berłem cara mołdawia.
Słownik "Monitor":
Co znaczy czasopism polskiego Oświecenia (1765-1785) wzorowane na z angielskiego: Spectatorze . Redaktorami byli między innymi I. Krasicki i F. Bohomolec, a opiekę nad nim sprawował Stanisław August mołdawia.

Czym jest Mołdawia znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: