charles montalembert co to jest
Definicja Montalembert Charles de: franc., działacz katol.; opowiadał się za aktywniejszą.

Czy przydatne?

Definicja Montalembert Charles De

Co znaczy MONTALEMBERT CHARLES DE: polityk i poeta franc., działacz katol.; opowiadał się za aktywniejszą działalnością Kościoła (między innymi postulował odrębne szkolnictwo katol.), przyczynił się do konsolidacji ugrupowań katol. we Francji; od 1831 zasiadał w Izbie Parów, gdzie popierał sprawę Polski; 1848 czł. Komitetu pol.-franc
Słownik Ministerstwo Edukacji Narodowej:
Co znaczy resort utworzony w 1987 z połączenia Min. Oświaty i Wychowania z Min. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego montalembert charles de.
Słownik Międzynarodówka III:
Co znaczy komunist. utworzona w III 1919 w Moskwie. Początkowo nastawiała się na rewol. świat., popierając wystąpienia rewol. w różnych państwach. Broniła Rosji radzieckiej. Po zwycięstwie hitleryzmu w montalembert charles de.
Słownik Międzynarodówka I:
Co znaczy organizacja robotn., której współzałożycielami i przywódcami byli K. Marks i F. Engels, utworzona w 1864 w Londynie; pośród działaczy I M. byli zwolennicy zarówno Marksa, jak M. Bakunina, P.J montalembert charles de.

Czym jest Montalembert Charles de znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: