charles montalembert co to jest
Definicja Montalembert Charles de: franc., działacz katol.; opowiadał się za aktywniejszą.

Czy przydatne?

Definicja Montalembert Charles De

Co znaczy MONTALEMBERT CHARLES DE: polityk i poeta franc., działacz katol.; opowiadał się za aktywniejszą działalnością Kościoła (między innymi postulował odrębne szkolnictwo katol.), przyczynił się do konsolidacji ugrupowań katol. we Francji; od 1831 zasiadał w Izbie Parów, gdzie popierał sprawę Polski; 1848 czł. Komitetu pol.-franc
Słownik Mała Konstytucja:
Co znaczy 1919 ustalająca czasowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej jako republiki parlamentarno-demokr.; na jej podstawie sejm powierzył sprawowanie władzy wykonawczej Naczelnikowi Państwa; 2 montalembert charles de.
Słownik Marks Karol Właśc. Marx Karl:
Co znaczy ekonomista; wspólnie z F. Engelsem stworzył teorię materializmu dialektycznego i historycznego i teorię socjalizmu naukowego; w latach 1842-43 red. Gazety Reńskiej ; razem z Engelsem na zlecenie montalembert charles de.
Słownik Maksymilian II Habsburg:
Co znaczy władca Czech od 1562, Węgier od 1563, cesarz rzym.-niem. od 1564. Prowadził tolerancyjną politykę rel montalembert charles de.

Czym jest Montalembert Charles de znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: