ignacy mościcki co to jest
Definicja Mościcki Ignacy: Politechniki Lwow., współtwórca pol. przemysłu chemicznego. W latach.

Czy przydatne?

Definicja Mościcki Ignacy

Co znaczy MOŚCICKI IGNACY: chemik, prof. Politechniki Lwow., współtwórca pol. przemysłu chemicznego. W latach 1926-39 prezydent Rzeczpospolitej, po 1935 lider tak zwany ekipy zamkowej w sanacji, w pocz. II wojny świat. internowany w Rumunii, 30 IX 1939 zrzekł się prezydentury. Od 1940 przebywał w Szwajcarii
Słownik Mozambik:
Co znaczy Afryce pd.-wsch. od 1498 do 1975; uzyskała niepodległość po rewolucji goździków w Lizbonie. W polityce wewn. toczy się nieustanny spór pomiędzy rządzącym komunizującym ruchem FRELIMO i opozycyjnym mościcki ignacy.
Słownik Mannerheim Carl Gustav:
Co znaczy mąż stanu; gen. armii ros. w wojnie ros.-jap. i I wojnie świat.; 1918-1919 nacz. dow. armii fińskiej i regent Finlandii, zlikwidował stworzenie komunistyczne i wyparł wojska bolszewickie z Finlandii mościcki ignacy.
Słownik Millenerzy:
Co znaczy organicznej działający w Królestwie Pol. w latach1858-63, dążyli do rozszerzenia autonomii, chcieli równych praw dla mieszczan i uwłaszczenia chłopów, sprzeciwiali się wybuchowi stworzenia mościcki ignacy.

Czym jest Mościcki Ignacy znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: