techniczna organizacja co to jest
Definicja Naczelna Organizacja Techniczna: związek stowarzyszeń wyższej użyteczności skupiających.

Czy przydatne?

Definicja Naczelna Organizacja Techniczna

Co znaczy NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA: związek stowarzyszeń wyższej użyteczności skupiających od 1945 inżynierów i techników pol
Słownik Narodowa Organizacja Wojskowa:
Co znaczy organizacja wojsk. Stronnictwa Narodowego powstała w X 1939. W szczytowym okresie licząca około 80 tys. czł. W 1942 przewarzająca część została wcielona do Armii Krajowej, reszta utworzyła Narodowe naczelna organizacja techniczna.
Słownik Niemcewicz Julian Ursyn:
Co znaczy polit. i kulturalny; wychowanek Szkoły Rycerskiej, poseł na Sejm Czteroletni (od 1790), należał do stronnictwa patriotycznego; w insurekcji 1794 adiutant T. Kościuszki; w latach 1796-1802 przebywał w naczelna organizacja techniczna.
Słownik Norwid Cyprian Kamil:
Co znaczy malarz, rzeźbiarz; w V 1842 wyjechał z państwie; w momencie Wiosny Ludów współpracował z Hotelem Lambert; w latach 1853-54 przebywał w Stanach Zjedn.; od 1855 na stałe we Francji; w okresie naczelna organizacja techniczna.

Czym jest Naczelna Organizacja znaczenie w Postać biografia N .

  • Dodano:
  • Autor: