admintracyjny naczelny co to jest
Definicja Naczelny Sąd Administracyjny: reaktywowany w 1980 organ sądownictwa adm. badający.

Czy przydatne?

Definicja NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Co znaczy NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY: reaktywowany w 1980 organ sądownictwa adm. badający zgodność decyzji adm. z obowiązującym prawem
Słownik Najem Przymusowy:
Co znaczy na nie wszystkich obszarach Rzeszy w XVI-XVIII w. wymóg pracy na folwarku pańskim chłopców i dziewcząt (od 1 do 3 lat). W skrajnych wypadkach na przykład był czasowo nieograniczony naczelny sąd administracyjny co to jest.
Słownik Namiestnik Królestwa Polskiego:
Co znaczy administracji Królestwa Pol. mianowany poprzez cesarza ros.; urząd istniał w latach 1815-26 i 1832-74; zakres władzy namiestnika J. Zajączka określała konstytucja Królestwa Pol.; po stworzeniu naczelny sąd administracyjny definicja.
Słownik Nowosilcow Nikołaj N.:
Co znaczy zaufany doradca Aleksandra I, zaprzyjaźniony z A.J. Czartoryskim; w latach 1815-30 nielubiany komisarz cesarski przy Radzie Stanu Królestwa Pol., w 1823 prowadził śledztwo w kwestii Tow. Filomatów naczelny sąd administracyjny co znaczy.

Czym jest Naczelny Sąd Administracyjny znaczenie w Postać biografia N .

  • Dodano:
  • Autor: