narodnicy co to jest
Definicja narodnicy: ruchu demokr. lat 1861-95; uważali się za reprezentantów interesów chłopów i.

Czy przydatne?

Definicja Narodnicy

Co znaczy NARODNICY: działacze ros. ruchu demokr. lat 1861-95; uważali się za reprezentantów interesów chłopów i drobnych wytwórców w społeczeństwie postfeudalnym; poszukiwali dróg niekapitalistycznego rozwoju Rosji; artystami ideologii narodnickiej byli: A.I. Hercen, N.G. Czernyszewski, P.Ł. Ławrow, M.A. Bakunin, P.N. Tkaczow
Słownik Neoslawizm:
Co znaczy ideowy pośród narodów słow., rozwijający się na pocz. XX w. jako nowa postać XIX-wiecznego panslawizmu; głosił konieczność zjednoczenia się Słowian pod przywództwem Rosji (przejawem tych tendencji narodnicy.
Słownik Naczelna Rada Ludowa:
Co znaczy władza zaboru prus. powstała 14 XI 1918 w Poznaniu z tajnego Centr. Komitetu Obywatelskiego. W terenie dysponowała lokalnymi poradami ludowymi. Organem wykonawczym NRL był Komisariat NRL. Sejm narodnicy.
Słownik Nepotyzm:
Co znaczy faworyzowanie krewnych poprzez istotne osobistości przy obsadzie znacznych stanowisk i godności; termin pierwotnie odnoszony do postępowania nie wszystkich papieży w dobie średniow. i renesansu narodnicy.

Czym jest narodnicy znaczenie w Postać biografia N .

  • Dodano:
  • Autor: