demokratyczna republika co to jest
Definicja Niemiecka Republika Demokratyczna: stworzone na terenie radz. strefy okupacyjnej we wsch.

Czy przydatne?

Definicja NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA

Co znaczy NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA: kraj komunist. stworzone na terenie radz. strefy okupacyjnej we wsch. Niemczech. NRD powstała 7 X 1949 w odpowiedzi na utworzenie RFN. Rządziła w niej partia komunist. SED. Etapowo przejmowała kompetencje radz. władz okupacyjnych, a w dalszym ciągu przełamywała izolację międzynar. Była w najwyższym stopniu rozwiniętym gospodarczo państwem bloku komunist., jednak kosztem olbrzymich zaniedbań w sferze ochrony środowiska naturalnego. NRD była członkiem RWPG i Układu Warszawskiego. Jeden z w najwyższym stopniu policyjnych państw Europy, o silnie ograniczonych prawach człowieka. Załamała się w konsekwencji ogólnego kryzysu tak zwany mechanizmu socjalist., w tym w szczególności polityki M. Gorbaczowa. Straciła sposobność egzystencji z chwilą otwarcia muru berlińskiego (1989). Z powodu po wprowadzeniu w VII 1990 unii walutowej, gosp. i społecznej z RFN została oficjalnie włączona do Republiki Federalnej Niemiec 3 X 1990
Co znaczy Nimfa:
Porównanie boginka (bogini niższego rzędu) stanowiąca uosobienie sił przyrody, związana z konkretnymi miejscami (na przykład strumieniem, drzewem, górą). Przedstawiana w formie pięknej dziewczyny. Była wiecznie niemiecka republika demokratyczna co znaczy.
Krzyżówka Namiestnik Galicji:
Dlaczego administracji w Galicji w latach 1849-1918 z siedzibą we Lwowie; mianowany poprzez cesarza; podlegały mu kwestie wewn., wyznaniowe, oświata, obrona krajowa i rolnictwo; ponosił odpowiedzialność przed niemiecka republika demokratyczna krzyżówka.
Co to jest Nowak-Jeziorański Jan:
Jak lepiej latach II wojny świat., w latach 1948-76 w redakcji polskiej BBC w Londynie i dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa, autor wielu poczytnych książek, politolog i znany działacz polonijny o niemiecka republika demokratyczna co to jest.
Słownik Nyerere Julius:
Kiedy niepodległej Tanganiki 9 XII 1961, a od połączenia z Zanzibarem w 1964 Tanzanii, wieloletni prezydent tego państwie. Niekwestionowany przywódca rządzącej partii TANU. Znakomity polityk Trzeciego niemiecka republika demokratyczna słownik.
Czym jest Non Violence:
Od czego zależy strategia walki polit. o prawa obywatelskie albo ich praktyczne wcielenie w życie wykluczająca wykorzystywanie przemocy albo groźby jej użycia bezwzględnie na okoliczności. Zobacz M. Gandhi; M.L. King niemiecka republika demokratyczna czym jest.

Czym jest Niemiecka Republika znaczenie w Postać biografia N .

  • Dodano:
  • Autor: