niezaangażowanie co to jest
Definicja niezaangażowanie: polit. państwa, które dobrowolnie decyduje się pozostać poza sojuszami.

Czy przydatne?

Definicja Niezaangażowanie

Co znaczy NIEZAANGAŻOWANIE: przypadek prawna i polit. państwa, które dobrowolnie decyduje się pozostać poza sojuszami militarnymi i nie brać udziału w żadnych konfliktach zbrojnych. Zobacz także ruch krajów niezaangażowanych
Słownik Nowa Lewica:
Co znaczy ideologia związana z masowymi protestami w państwach Zachodu od lat 50. po lata 70. Jej kluczową zasadą było odrzucenie tak kapitalizmu, jak i realnego socjalizmu . Próbowała utworzyć kulturę niezaangażowanie.
Słownik Napoleon III, Ludwik Napoleon Bonaparte:
Co znaczy 1848-52, cesarz Francuzów 1852-70. Syn Ludwika Bonaparte, bratanek Napoleona I; wygrał wybory prezydenckie po rewolucji lutowej 1848, popierał postęp przemysłu i handlu, przyczynił się do rozwoju niezaangażowanie.
Słownik Namiestnik Galicji:
Co znaczy administracji w Galicji w latach 1849-1918 z siedzibą we Lwowie; mianowany poprzez cesarza; podlegały mu kwestie wewn., wyznaniowe, oświata, obrona krajowa i rolnictwo; ponosił odpowiedzialność przed niezaangażowanie.

Czym jest niezaangażowanie znaczenie w Postać biografia N .

  • Dodano:
  • Autor: