richard nixon co to jest
Definicja Nixon Richard: prezydent USA w latach 1969-74. Przedtem wiceprezydent u boku A.

Czy przydatne?

Definicja Nixon Richard

Co znaczy NIXON RICHARD: republikański prezydent USA w latach 1969-74. Przedtem wiceprezydent u boku A. Eisenhowera w latach 1952-60. Pomimo przegranej w wyborach prezydenckich (1960) w konkurencji z J.F. Kennedym, wrócił z powodzeniem na scenę polit. w 1968 zostając 37. prezydentem USA. W swej polityce zagr. dążył do odprężenia i zakończenia wojny wietnamskiej. Zrezygnował z urzędu 9 VIII 1974, po wykryciu poprzez prasę tak zwany afery Watergate
Słownik Neutralność:
Co znaczy przypadek państwa mającego międzynar. gwarancje neutralności. Neutralna jest Szwajcaria na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z 1815, a była Austria (do czasu wstąpienia do UE) na mocy traktatu nixon richard.
Słownik Nacjonalizacja:
Co znaczy przejęcie własności środków produkcji, jak: fabryki czy ogromna własność ziemska należących do osób prywatnych poprzez kraj. W Polsce n. została przeprowadzona decyzją Krajowej Porady Narodowej z 3 I nixon richard.
Słownik Naczelnik Państwa:
Co znaczy stworzone 22 XI 1918, a zatwierdzone poprzez małą konstytucję w lutym 1919 dla J. Piłsudskiego jako głowy państwa i najwyższej władzy wykonawczej. Zlikwidowane 1923 poprzez konstytucję marcową nixon richard.

Czym jest Nixon Richard znaczenie w Postać biografia N .

  • Dodano:
  • Autor: