obóz zjednoczenia narodowego co to jest
Definicja Obóz Zjednoczenia Narodowego, zw. Ozonem: 1937 organizacja mająca jednoczyć obywateli.

Czy przydatne?

Definicja Obóz Zjednoczenia Narodowego, Zw. Ozonem

Co znaczy OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO, ZW. OZONEM: utworzona 21 II 1937 organizacja mająca jednoczyć obywateli wokół sanacji. Powołał ją do życia płk A. Koc kierując się z mandatu marsz. E. Rydza-Śmigłego. OZN zbudowany był hierarchicznie. Wstąpiły do niego różne organizacje sanacyjne, zawodowe, kombatanckie. Próbował pozyskać zwolenników pośród nar. demokratów i innych środowisk prawicy. Łączna liczebność 2 mln ludzi. Głosił hasła Polski mocarstwowej, podkreślał rolę państwa i silnej władzy. Stawiał na solidaryzm klasowy, ingerencję państwa w relacje społ., deklarował konieczność walki z bezrobociem. Był co prawda za tolerancją wobec mniejszości nar. i rel., lecz pod warunkiem ich lojalności wobec państwa pol. Koniec OZN przyniósł IX 1939
Słownik OAS:
Co znaczy organizacja założona w 1961 poprzez franc. wojskowych w Algierze. Walczyła, także na terenie Francji, o utrzymanie franc. panowania w Algierii. Występowała przeciw polityce Ch. de Gaulle'a, uciekając obóz zjednoczenia narodowego, zw. ozonem.
Słownik ORMO:
Co znaczy organizacja ochotnicza i społ. założona w 1946 w celu zapewnienia wsparcia dla działań milicji. W latach PRL brała także udział w zwalczaniu demokr. opozycji. Rozwiązana w 1989 obóz zjednoczenia narodowego, zw. ozonem.
Słownik Obozy Pracy:
Co znaczy koncentracyjne zakładane raczej dla zastosowania siły roboczej. Na olbrzymią skalę tworzone w Rosji bolszewickiej i ZSRR. Służyły również do fizycznego wyniszczenia przeciwników reżimu. Zobacz łagry obóz zjednoczenia narodowego, zw. ozonem.

Czym jest Obóz Zjednoczenia Narodowego znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: