edward ochab co to jest
Definicja Ochab Edward: od 1929 w KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w PRL pełnił sporo wysokich.

Czy przydatne?

Definicja Ochab Edward

Co znaczy OCHAB EDWARD: działacz komunist.; od 1929 w KPP; w trakcie wojny w ZSRR; w PRL pełnił sporo wysokich stanowisk państwowych i partyjnych. W latach 1954-1968 członek Biura Polit. KC PZPR. W 1956 przejściowo od marca do października I sekr. KC PZPR. W latach 1964-1968 przewodniczący Porady Państwa. Ustąpił ze wszystkich stanowisk na symbol protestu po marcu 1968
Słownik Obstrukcja:
Co znaczy hamowanie; o. parlamentarna - sposób walki polegająca na utrudnianiu normalnej działalności parlamentu (na przykład poprzez max. zastosowanie możliwości proceduralnych) w celu niedopuszczenia albo ochab edward.
Słownik Obrenowicie:
Co znaczy XIX w., potem królewska, panująca w Serbii w latach 1817-42, 1858-1903; zał. poprzez Miłosza Obrenowicia (1780-1860), księcia Serbii 1817-39 i 1858-60; za jego rządów Serbia stała się naprawdę ochab edward.
Słownik Ossoliński Jerzy:
Co znaczy kanclerz w. kor. (od 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza. W polityce wewn. opowiadał się za umocnieniem pozycji dworu opartej na sojuszu z częścią ochab edward.

Czym jest Ochab Edward znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: