odprężenie co to jest
Definicja odprężenie: zimnej wojny charakteryzujący się pewnym złagodzeniem stosunków pomiędzy.

Czy przydatne?

Definicja Odprężenie

Co znaczy ODPRĘŻENIE: moment w okresie zimnej wojny charakteryzujący się pewnym złagodzeniem stosunków pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zapoczątkowany w 1963 założeniem tak zwany gorącej linii (a więc bezpośredniej linii telekomunikacyjnej) pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem, później podpisaniem układu o zakazie prób nuklearnych w atmosferze i pod wodą. Za szczytowy moment o. uważane jest lata 70. Nastąpiła wówczas normalizacja stosunków RFN i ZSRR (1970), RFN i Polski (1970), później podpisano układy amer.-radz. o ograniczeniu zbrojeń strategicznych ( SALT I 1972, SALT II 1979). Sporą rolę w o. odegrała KBWE. Kres o. przyniosła radz. interwencja w Afganistanie (1979)
Słownik Organizacja "Nie":
Co znaczy konspiracyjna tworzona z inicjatywy KG AK od IV 1944 w przewidywaniu konieczności rozwiązania Armii Krajowej. Obliczona była na działania długoplanowe. Miała prowadzić propagandę, wywiad, kontrwywiad odprężenie.
Słownik Obrona Warszawy 1939:
Co znaczy zaczęto już 3 IX. Dow. gen. W. Czuma. 9 IX pierwszy atak Niemców z marszu na Ochocie i Woli. Wobec jego niepowodzenia zaczęło się regularne oblężenie. Sporą rolę w podtrzymywaniu ducha obrońców odprężenie.
Słownik Ostpolitik:
Co znaczy polit. zrodzona w łonie SPD po II wojnie świat. zakładająca dobre relacje z ZSRR i państwami bloku komunist. w celu stopniowego rozmiękczania komunizmu drogą współpracy ekon. Zapoczątkowana poprzez odprężenie.

Czym jest odprężenie znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: