oecd co to jest
Definicja OECD: Współpracy Gospodarczej i Rozwoju utworzona 30 IX 1961 w Paryżu, grupująca.

Czy przydatne?

Definicja Oecd

Co znaczy OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju utworzona 30 IX 1961 w Paryżu, grupująca najbogatsze państwa świata w celu koordynowania współpracy w dziedzinie rozwoju gosp., wzrostu zatrudnienia i stopy życiowej i stabilizacji finansowej
Słownik Orda:
Co znaczy 1. u Mongołów pierwotnie dom (jurta), dwór, kwatera władcy, a wreszcie ustalenie państwa mong. albo tur.; 2. w dawnej Polsce ustalenie całości wojska tatar. bądź jego obozu oecd.
Słownik Ogradzanie:
Co znaczy ustalenie procesu masowego zajmowania ziem gminnych poprzez z angielskiego: właścicieli ziemskich w XIII-XVIII w. Grunta będące tradycyjnie własnością całej gminy i używane zwł. poprzez uboższych oecd.
Słownik Opole:
Co znaczy średniow. u Słowian Zach. związek sąsiedzki na ustalonym terytorium; z początku region służący razem poprzez wolnych osadników; od XII w. do pocz. XIV w. w Polsce jednostka adm. państwa licząca do oecd.

Czym jest OECD znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: