okulicki leopold niedźwiadek co to jest
Definicja Okulicki Leopold, ps. Niedźwiadek: Legionista, uczestnik wojny 1920, od X 1939 w SZP.

Czy przydatne?

Definicja Okulicki Leopold, Ps. Niedźwiadek

Co znaczy OKULICKI LEOPOLD, PS. NIEDŹWIADEK: gen., dow. AK. Legionista, uczestnik wojny 1920, od X 1939 w SZP, 1940 dow. ZWZ na ziemiach wcielonych do ZSRR. Aresztowany poprzez władze radz. w 1941, po zwolnieniu został szefem sztabu ArmiiPolskiej w ZSRR, wraz z nią znalazł się na Bliskim Wschodzie, w V 1944 przerzucony do państwie, został mianowany zast. szefa sztabu KG AK. Od VII 1944 komendant konspiracyjnej organizacji "Nie". Ostatni dowódca AK, w III 1945 aresztowany, skazany w moskiewskim procesie szesnastu, zmarł w więzieniu
Słownik Oregon:
Co znaczy dzisiejszym zachodnim pograniczu USA i Kanady w dolinie rzeki Columbia (wiele większa od dzisiejszego stanu Oregon) administrowana razem poprzez Stany Zjedn. i W. Brytanię w latach 1818-1846. Później okulicki leopold, ps. niedźwiadek.
Słownik Oflag:
Co znaczy nazwa obozu jenieckiego dla oficerów. Do w najwyższym stopniu znanych oflagów zalicza się: Woldenberg (a więc Dobiegniewo), Colditz, Neubrandenburg, Prenzlau, Grossbron (Borne), Murnau i Doessel okulicki leopold, ps. niedźwiadek.
Słownik Olivares Gaspar De Guzman:
Co znaczy 1621 do 1643 pierwszy minister, dążył do przywrócenia imperium hiszp., w wojnie 30-letniej wspierał Habsburgów austr., liczył na ich pomoc w walce z Niderlandami. Polityka O. odbudowy imperium hiszp okulicki leopold, ps. niedźwiadek.

Czym jest Okulicki Leopold, ps znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: