okulicki leopold niedźwiadek co to jest
Definicja Okulicki Leopold, ps. Niedźwiadek: Legionista, uczestnik wojny 1920, od X 1939 w SZP.

Czy przydatne?

Definicja Okulicki Leopold, Ps. Niedźwiadek

Co znaczy OKULICKI LEOPOLD, PS. NIEDŹWIADEK: gen., dow. AK. Legionista, uczestnik wojny 1920, od X 1939 w SZP, 1940 dow. ZWZ na ziemiach wcielonych do ZSRR. Aresztowany poprzez władze radz. w 1941, po zwolnieniu został szefem sztabu ArmiiPolskiej w ZSRR, wraz z nią znalazł się na Bliskim Wschodzie, w V 1944 przerzucony do państwie, został mianowany zast. szefa sztabu KG AK. Od VII 1944 komendant konspiracyjnej organizacji "Nie". Ostatni dowódca AK, w III 1945 aresztowany, skazany w moskiewskim procesie szesnastu, zmarł w więzieniu
Słownik Obrenowicie:
Co znaczy XIX w., potem królewska, panująca w Serbii w latach 1817-42, 1858-1903; zał. poprzez Miłosza Obrenowicia (1780-1860), księcia Serbii 1817-39 i 1858-60; za jego rządów Serbia stała się naprawdę okulicki leopold, ps. niedźwiadek.
Słownik "Odchylenie Prawicowo-Nacjonalistyczne":
Co znaczy czasach stalinowskich poprzez ekipę B. Bieruta na ustalenie poglądów W. Gomułki i jego ekipy, która czerpała wzorce nie tylko z ZSRR, lecz również z tradycji pol. ruchu robotn. między innymi PPS okulicki leopold, ps. niedźwiadek.
Słownik Okupacja Niemiecka Na Ziemiach Polskich 1939-1945:
Co znaczy podzielono 8 X 1939 na wcielone do Rzeszy (woj. poznańskie, pomorskie, śląskie, przewarzająca część łódzkiego, połowa warsz.), z których wysiedlano Polaków, a osiedlano Niemców, i utworzone 26 X 1939 okulicki leopold, ps. niedźwiadek.

Czym jest Okulicki Leopold, ps znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: