oregon co to jest
Definicja Oregon: dzisiejszym zachodnim pograniczu USA i Kanady w dolinie rzeki Columbia (wiele.

Czy przydatne?

Definicja Oregon

Co znaczy OREGON: hist. kraina na dzisiejszym zachodnim pograniczu USA i Kanady w dolinie rzeki Columbia (wiele większa od dzisiejszego stanu Oregon) administrowana razem poprzez Stany Zjedn. i W. Brytanię w latach 1818-1846. Później zgodzono się na poprowadzenie granicy pomiędzy obu państwami na 49 szer. geogr. pn. W 1848 na terenie USA powstało Terytorium Oregon, przyjęte w 1859 jako stan do Unii
Słownik Orchowski Alojzy Jan:
Co znaczy pol.; w okresie insurekcji 1794 proponował nadać wolność chłopom i ziemię odebraną zdrajcom narodu; działacz Tow. Republikanów; w Księstwie Warsz. sędzia sądu kryminalnego; uczestnik stworzenia oregon.
Słownik Ordęga Józef:
Co znaczy działacz emigracyjny; w czasach Królestwa Pol. współpracował z kaliszanami; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji czł. TDP (należał do umiarkowanego skrzydła), dziennikarz Przeglądu Rzeczy oregon.
Słownik Okupacja Niemiecka Na Ziemiach Polskich 1939-1945:
Co znaczy podzielono 8 X 1939 na wcielone do Rzeszy (woj. poznańskie, pomorskie, śląskie, przewarzająca część łódzkiego, połowa warsz.), z których wysiedlano Polaków, a osiedlano Niemców, i utworzone 26 X 1939 oregon.

Czym jest Oregon znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: