zjednoczonych narodów co to jest
Definicja Organizacja Narodów Zjednoczonych: organizacja międzynar. suwerennych krajów zał. na.

Czy przydatne?

Definicja Organizacja Narodów Zjednoczonych

Co znaczy ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH: powszechna organizacja międzynar. suwerennych krajów zał. na konferencji w San Francisco (od 25 IV 1945). Za jej fundamentalne cele w Karcie ONZ podpisanej 26 VI 1945 uznano między innymi: utrzymanie pokoju, ochronę praw człowieka, wspieranie rozwoju narodów świata. Główne organy ONZ to Zebranie Ogólne, gdzie każde kraj ma jeden głos, i zbierająca się wiele częściej i naprawdę decydująca o większości spraw Porada Bezpieczeństwa składająca się z 5 stałych członków (USA, Rosja, Francja, W. Brytania, Chiny) i 10 wybieranych na 2-letnie kadencje. Ponadto w ONZ pracują: Porada Gosp.-Społ., Porada Powiernicza, Międzynar. Trybunał Sprawiedliwości i kierujący bieżące kwestie Sekretariat ONZ kierowany poprzez sekretarza generalnego wybieranego na 5 lat poprzez Zebranie Ogólne. Pierwszym sekr. generalnym został Norweg Trygve Lie (do 1952), następnymi byli Szwed Dag Hammarskjld (do1961), Birmańczyk U Thant (do 1971), Austriak Kurt Waldheim (do 1981), Peruwiańczyk Javier Prez de Cullar (do 1991), Egipcjanin Butros Gali (do 1996), Ghandyjczyk Kofi Annan (od 1997). Wojska państw członkowskich z mandatu ONZ brały udział w wielu akcjach mających na celu rozgraniczenie stron walczących (zwł. na Bliskim Wsch.)
Słownik "Odchylenie Prawicowo-Nacjonalistyczne":
Co znaczy czasach stalinowskich poprzez ekipę B. Bieruta na ustalenie poglądów W. Gomułki i jego ekipy, która czerpała wzorce nie tylko z ZSRR, lecz również z tradycji pol. ruchu robotn. między innymi PPS organizacja narodów zjednoczonych.
Słownik Orchowski Alojzy Jan:
Co znaczy pol.; w okresie insurekcji 1794 proponował nadać wolność chłopom i ziemię odebraną zdrajcom narodu; działacz Tow. Republikanów; w Księstwie Warsz. sędzia sądu kryminalnego; uczestnik stworzenia organizacja narodów zjednoczonych.
Słownik Oflag:
Co znaczy nazwa obozu jenieckiego dla oficerów. Do w najwyższym stopniu znanych oflagów zalicza się: Woldenberg (a więc Dobiegniewo), Colditz, Neubrandenburg, Prenzlau, Grossbron (Borne), Murnau i Doessel organizacja narodów zjednoczonych.

Czym jest Organizacja Narodów znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: