organizacja co to jest
Definicja Organizacja Nie : konspiracyjna tworzona z inicjatywy KG AK od IV 1944 w przewidywaniu.

Czy przydatne?

Definicja Organizacja "Nie"

Co znaczy ORGANIZACJA "NIE": organizacja konspiracyjna tworzona z inicjatywy KG AK od IV 1944 w przewidywaniu konieczności rozwiązania Armii Krajowej. Obliczona była na działania długoplanowe. Miała prowadzić propagandę, wywiad, kontrwywiad, dywersję polit., przenikanie do władz i instytucji tworzonych poprzez komunistów, lecz unikać bezpośredniej walki zbrojnej niezależnie od samoobrony. Utworzono ją na początku na Kresach Wschodnich. Dowódcą L. Okulicki. Po stworzeniu warszawskim, kiedy przewarzająca część osób przewidzianych do działania w niej została zdekonspirowana, odbudowywana na nowo. Po procesie szesnastu zdecydowano się na formalne jej rozwiązanie 7 V 1945
Słownik Odprężenie:
Co znaczy zimnej wojny charakteryzujący się pewnym złagodzeniem stosunków pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zapoczątkowany w 1963 założeniem tak zwany gorącej linii (a więc bezpośredniej linii telekomunikacyjnej organizacja "nie".
Słownik Ołtarz:
Co znaczy miejsce składania ofiar istotom nadprzyrodzonym organizacja "nie".
Słownik Obodrzyce, Obodryci:
Co znaczy plemion zachodniosłow. zamieszkujących na prawym brzegu dolnej Łaby; poświadczeni w źródłach już w VIII w.; zjednoczeni w księstwo w poł. X w.; w poł. XII w. podbici poprzez Niemców organizacja "nie".

Czym jest Organizacja Nie znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: