jerzy ossoliński co to jest
Definicja Ossoliński Jerzy: kanclerz w. kor. (od 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik.

Czy przydatne?

Definicja Ossoliński Jerzy

Co znaczy OSSOLIŃSKI JERZY: pol. mąż stanu, kanclerz w. kor. (od 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza. W polityce wewn. opowiadał się za umocnieniem pozycji dworu opartej na sojuszu z częścią magnaterii. Usiłował nadać elicie władzy stałe formy organizacyjne - Orderu Kawalerów Najświętszej Marii Panny (tak zwany Kawaleria), co zostało regulaminowo odczytane poprzez szlachtę jako próba powstania odrębnej warstwy w stanie szlacheckim i odrzucone poprzez sejm. W okresie stworzenia B. Chmielnickiego zwolennik porozumienia z Kozakami, a w dalszym ciągu skierowania ich przeciw Turcji
Słownik Orzeszkowa Eliza:
Co znaczy publicystka; 1863-64 działała w organizacji nar. wspierającej stworzenie; 1866 zamieszkała w Grodnie; reprezentantka pozytywizmu; w swej twórczości podejmowała główne ówczesne problemy społ. i nar ossoliński jerzy.
Słownik Oxenstierna Axel:
Co znaczy najwybitniejszych polityków XVII w.; zwany nawet mężem stanu XVII w. Kanclerz szwedz. od 1612, bliski współpracownik Gustawa Adolfa. Od Zgonu króla (1632) rzeczywisty szef państwa. Efektywnie ossoliński jerzy.
Słownik Okinawa:
Co znaczy japońskich wysp archipelagu Riukiu. 1 IV-21 VI 1945 słynną bitwę o jej zdobycie Amerykanie okupili sporymi utratami (47 tys. ludzi). Poprzez sporo lat teren protestów Japończyków przeciw bazom amer ossoliński jerzy.

Czym jest Ossoliński Jerzy znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: