ostpolitik co to jest
Definicja Ostpolitik: polit. zrodzona w łonie SPD po II wojnie świat. zakładająca dobre relacje z.

Czy przydatne?

Definicja Ostpolitik

Co znaczy OSTPOLITIK: niem. koncepcja polit. zrodzona w łonie SPD po II wojnie świat. zakładająca dobre relacje z ZSRR i państwami bloku komunist. w celu stopniowego rozmiękczania komunizmu drogą współpracy ekon. Zapoczątkowana poprzez rząd W. Brandta w 1969 doprowadziła do zawarcia układów polit. między innymi z ZSRR i Polską (1970) normujących wzajemne relacje
Słownik Orchowski Alojzy Jan:
Co znaczy pol.; w okresie insurekcji 1794 proponował nadać wolność chłopom i ziemię odebraną zdrajcom narodu; działacz Tow. Republikanów; w Księstwie Warsz. sędzia sądu kryminalnego; uczestnik stworzenia ostpolitik.
Słownik Oflag:
Co znaczy nazwa obozu jenieckiego dla oficerów. Do w najwyższym stopniu znanych oflagów zalicza się: Woldenberg (a więc Dobiegniewo), Colditz, Neubrandenburg, Prenzlau, Grossbron (Borne), Murnau i Doessel ostpolitik.
Słownik Oleśnicki Zbigniew:
Co znaczy 1423, kardynał od 1449, znakomity polityk. Sekretarz Władysława Jagiełły, wkrótce lider możnych małopolskich. Wielką rolę w kraju odgrywał u kresu życia Jagiełły i za Władysława III Warneńczyka ostpolitik.

Czym jest Ostpolitik znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: