owidiusz co to jest
Definicja Owidiusz: najwybitniejszych pisarzy rzym. doby Oktawiana Augusta; napisał między innymi.

Czy przydatne?

Definicja Owidiusz

Co znaczy OWIDIUSZ: jeden z najwybitniejszych pisarzy rzym. doby Oktawiana Augusta; napisał między innymi elegie miłosne, poemat oparty na mitach gr. i rzym. Metamorfozy ("Przemiany"). W 8 n.e. zesłany do Tomis (aktualnie w Rumunii), gdzie napisał elegie Tristia ("Żale"), listy i autobiografię
Słownik Obstrukcja:
Co znaczy hamowanie; o. parlamentarna - sposób walki polegająca na utrudnianiu normalnej działalności parlamentu (na przykład poprzez max. zastosowanie możliwości proceduralnych) w celu niedopuszczenia albo owidiusz.
Słownik Obrenowicie:
Co znaczy XIX w., potem królewska, panująca w Serbii w latach 1817-42, 1858-1903; zał. poprzez Miłosza Obrenowicia (1780-1860), księcia Serbii 1817-39 i 1858-60; za jego rządów Serbia stała się naprawdę owidiusz.
Słownik OPEC:
Co znaczy Eksportujących Ropę Naftową założona w Bagdadzie w 1960 do koordynowania wielkości produkcji i konsultowania cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych w interesie jej producentów. OPEC podnosił owidiusz.

Czym jest Owidiusz znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: