owidiusz co to jest
Definicja Owidiusz: najwybitniejszych pisarzy rzym. doby Oktawiana Augusta; napisał między innymi.

Czy przydatne?

Definicja Owidiusz

Co znaczy OWIDIUSZ: jeden z najwybitniejszych pisarzy rzym. doby Oktawiana Augusta; napisał między innymi elegie miłosne, poemat oparty na mitach gr. i rzym. Metamorfozy ("Przemiany"). W 8 n.e. zesłany do Tomis (aktualnie w Rumunii), gdzie napisał elegie Tristia ("Żale"), listy i autobiografię
Słownik Obywatelstwo:
Co znaczy przynależność państwowa osoby fizycznej związana zarówno z ustalonymi uprawnieniami, jak i obowiązkami. Te ostatnie są normalnie zapisane w konstytucji danego państwa owidiusz.
Słownik Ossoliński Jerzy:
Co znaczy kanclerz w. kor. (od 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza. W polityce wewn. opowiadał się za umocnieniem pozycji dworu opartej na sojuszu z częścią owidiusz.
Słownik "Odchylenie Prawicowo-Nacjonalistyczne":
Co znaczy czasach stalinowskich poprzez ekipę B. Bieruta na ustalenie poglądów W. Gomułki i jego ekipy, która czerpała wzorce nie tylko z ZSRR, lecz również z tradycji pol. ruchu robotn. między innymi PPS owidiusz.

Czym jest Owidiusz znaczenie w Postać biografia O .

  • Dodano:
  • Autor: