ignacy paderewski co to jest
Definicja Paderewski Ignacy: kompozytor, polityk. Słynny jako muzyk już od 1891. W okresie I wojny.

Czy przydatne?

Definicja Paderewski Ignacy

Co znaczy PADEREWSKI IGNACY: pol. pianista, kompozytor, polityk. Słynny jako muzyk już od 1891. W okresie I wojny świat. orędownik kwestie pol. w stanach zjednoczonych ameryki. Od 16 I 1919 premier i min. spraw zagr. w pierwszym pol. rządzie bezpartyjnym o przewadze prawicowej, lecz z udziałem 5 członków poprzedniego, lewicowego rządu Moraczewskiego. Rząd ten przeprowadził pierwsze wybory sejmowe i zajął się jednoczeniem państwie i reformą rolną. Rząd ten ustąpił 27 XI 1919 z chwilą utworzenia się koalicji centrowej. P. był w dalszym ciągu delegatem pol. na konferencję pokojową w Paryżu. W 1922 wyjechał z państwie, w 1936 współtwórca Frontu Morges
Słownik Podkanclerzy:
Co znaczy w dawnej Polsce jeden z najwyższych urzędników, zastępca kanclerza (odpowiadał za pieczęć koronną mniejszą); członek porady królewskiej, a potem senatu paderewski ignacy.
Słownik Pokój Ryski:
Co znaczy kończący wojnę pol.-bolszewicką zawarty 18 III 1921 w Rydze pomiędzy Polską a Rosją radz. i Ukrainą radz. Granicę wsch. Polski na północy wyznaczała rz. Dźwina, a na południu Zbrucz. Przewidywano paderewski ignacy.
Słownik Pestel Pawieł:
Co znaczy dekabrysta, od 1821 stał na czele Tow. Południowego, autor jego programu (Prawda Ruska), gdzie opowiadał się za republiką demokr. i zniesieniem pańszczyzny; 1825 prowadził w Kijowie rozmowy z paderewski ignacy.

Czym jest Paderewski Ignacy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: