ignacy paderewski co to jest
Definicja Paderewski Ignacy: kompozytor, polityk. Słynny jako muzyk już od 1891. W okresie I wojny.

Czy przydatne?

Definicja PADEREWSKI IGNACY

Co znaczy PADEREWSKI IGNACY: pol. pianista, kompozytor, polityk. Słynny jako muzyk już od 1891. W okresie I wojny świat. orędownik kwestie pol. w stanach zjednoczonych ameryki. Od 16 I 1919 premier i min. spraw zagr. w pierwszym pol. rządzie bezpartyjnym o przewadze prawicowej, lecz z udziałem 5 członków poprzedniego, lewicowego rządu Moraczewskiego. Rząd ten przeprowadził pierwsze wybory sejmowe i zajął się jednoczeniem państwie i reformą rolną. Rząd ten ustąpił 27 XI 1919 z chwilą utworzenia się koalicji centrowej. P. był w dalszym ciągu delegatem pol. na konferencję pokojową w Paryżu. W 1922 wyjechał z państwie, w 1936 współtwórca Frontu Morges
Słownik Potworowski Gustaw:
Co znaczy polit., zwolennik pracy organicznej; uczestnik stworzenia listopadowego (był adiutantem gen. Chłapowskiego); inicjator zał. Kasyna Gostyńskiego (w 1838-60 jego prezes); współpracownik K paderewski ignacy co to jest.
Słownik Polskie Stronnictwo Ludowe:
Co znaczy chłopska partia polit. zał. 28 VII 1895 w Rzeszowie, do 1903 występowała jako Stronnictwo Ludowe; założycielami byli: J. Bojko, J. Stapiński i B. Wysłouch; początkowo w swej działalności paderewski ignacy definicja.
Słownik Patrycjat:
Co znaczy w średniow. i nowoż. Europie najzamożniejsza warstwa ludności miejskiej skupiająca najbogatszych kupców, bankierów, posiadaczy gruntów miejskich i tak dalej P. posiadał pełnię praw i przywilejów paderewski ignacy co znaczy.

Czym jest Paderewski Ignacy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: