kelloga brianda pakt co to jest
Definicja pakt Brianda-Kelloga: zaproponowana w 1928 poprzez franc. min. spraw zagr. A. Brianda i.

Czy przydatne?

Definicja Pakt Brianda-Kelloga

Co znaczy PAKT BRIANDA-KELLOGA: umowa międzynar., zaproponowana w 1928 poprzez franc. min. spraw zagr. A. Brianda i amer. sekr. stanu F. Kelloga, gdzie państwa-sygnatariusze wyrzekały się wojny jako sposoby rozstrzygania sporów międzynar. P.B.-K. podpisało na początku 15, ostatecznie 63 państwa całego świata. Nie przyniósł on jednak oczekiwanych skutków, bo nie przewidziano środków na jego egzekwowanie. Uwidoczniło się to już w momencie agresji jap. w Chinach i wł. w Abisynii
Słownik Proletariusze:
Co znaczy w miastach staroż. Rzymu członkowie najuboższej warstwy społ.; nie byli w stanie płacić podatków, a jedynym ich dorobkiem było potomstwo (z łaciny proles - stąd nazwa p pakt brianda-kelloga.
Słownik Poradlne:
Co znaczy do XIV w. w Polsce: danina wynikająca z prawa książęcego, uiszczana zależnie od rozmiarów uprawianej ziemi pakt brianda-kelloga.
Słownik POP:
Co znaczy Podstawowa Organizacja Partyjna była najniższą jednostką w strukturze PPR i PZPR od Komitetu Centralnego poprzez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie partii aż do POP pakt brianda-kelloga.

Czym jest pakt Brianda-Kelloga znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: