północnoatlantycki pakt co to jest
Definicja Pakt Północnoatlantycki: IV 1949 w Waszyngtonie poprzez USA, W. Brytanię, Francję, Włochy.

Czy przydatne?

Definicja Pakt Północnoatlantycki

Co znaczy PAKT PÓŁNOCNOATLANTYCKI: układ podpisany 4 IV 1949 w Waszyngtonie poprzez USA, W. Brytanię, Francję, Włochy, Belgię, Holandię, Luksemburg, Danię, Norwegię, Islandię, Kanadę i Portugalię w obawie przed zagrożeniem ze strony ZSRR. Celem krajów-sygnatariuszy była wspólna obrona w sytuacji zbrojnej napaści na jedno z krajów członkowskich w Europie bądź Ameryce Pn. Do paktu dołączyły potem także Grecja i Turcja. W 1954 do NATO przyjęto RFN. O przyjęcie do paktu starają się nieomal wszystkie państwa Europy Środk. dawnego Układu Warszawskiego. Polska, Czechy i Węgry są pełnoprawnymi członkami paktu od 1999. Gł. organem NATO jest Porada NATO na szczeblu szefów krajów i rządów albo ministrów spraw zagr., której przedstawiciele obradują w Brukseli. Sporą rolę w strukturach zarządzania paktem odgrywa sekretarz generalny NATO, Komitet Planowania Obrony, Komitet Wojsk. i Dowództwa Obszarów Strategicznych (Europy i Atlantyku). Kluczowa kwatera NATO w Europie znajduje się w Chievres k. Mons, w Belgii
Słownik Polska Akademia Nauk:
Co znaczy Akademii Nauk ZSRR organizacja naukowa powołana 30 X 1951 (z połączenia Polskiej Akademii Zdolności i Warsz. Tow. Naukowego) teoretycznie w celu koordynowania badań, a naprawdę także kontrolowania pakt północnoatlantycki.
Słownik Plan Trzyletni 1947-49:
Co znaczy pierwszy wieloletni plan gosp. w PRL. Jego celem była odbudowa państwie. Realizacji p. towarzyszyły: centralizacja kierowania i ignorowanie praw ekon pakt północnoatlantycki.
Słownik Prałat:
Co znaczy w Kościele katol. wyższy dostojnik kościelny (na przykład biskup, opat) sprawujący władzę na ustalonym terytorium; również tytuł honorowy wyższy od kanonika zwykłego pakt północnoatlantycki.

Czym jest Pakt Północnoatlantycki znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: