maciej palacz co to jest
Definicja Palacz Maciej: polit.; uczestnik stworzenia listopadowego; 1836-45 sołtys Górczyna k.

Czy przydatne?

Definicja Palacz Maciej

Co znaczy PALACZ MACIEJ: chłopski działacz polit.; uczestnik stworzenia listopadowego; 1836-45 sołtys Górczyna k. Poznania; 1845 czł. Związku Plebejuszy, z bratem Janem prowadził pośród chłopów agitację patriotyczną; 1846 aresztowany; 1848 walczył w stworzeniu wielkopol.; 1849-55 poseł do sejmu prus
Słownik Płużański Ignacy:
Co znaczy Ogromnej Emigracji; w trakcie stworzenia listopadowego czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji jeden z zał. TDP; 1835 wystąpił z TDP; 1848 czł. Komitetu Emigracji Pol., potem wycofał się z życia palacz maciej.
Słownik Patent Październikowy:
Co znaczy konsekwencji rewolucji dekret cara Mikołaja II z 30 X (17 X starego stylu) 1905; zapowiadał przyznanie fundamentalnych swobód obywatelskich (nietykalność osobista, wolność słowa, zgromadzeń i palacz maciej.
Słownik Proletariat:
Co znaczy najemnych (fizycznych i umysłowych); w węższym znaczeniu - pracownicy najemni bezpośrednio zatrudnieni w produkcji; na ziemiach pol. rozpoczął się kształtować nareszcie XVIII w.; na przełomie XIX i palacz maciej.

Czym jest Palacz Maciej znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: