john henry palmerston co to jest
Definicja Palmerston Henry John: polityk, od 1828 czł. partii konserw., potem (od 1830) liberalnej.

Czy przydatne?

Definicja Palmerston Henry John

Co znaczy PALMERSTON HENRY JOHN: z angielskiego: polityk, od 1828 czł. partii konserw., potem (od 1830) liberalnej; wielokrotny min. spraw zagr., 1855-58, 1859-65 premier; zwolennik równowagi sił w Europie, doprowadził do udziału Anglii w wojnie krymskiej i II wojnie opiumowej w Chinach, zdusił stworzenie sipajów w Indiach
Słownik Pierestrojka:
Co znaczy nazwa procesu liberalizacji mechanizmu komunist. rozpoczętego i realizowanego poprzez sekr. generalnego KPZR M. Gorbaczowa w latach 1985-91. Celem było ulepszenie rządów partii komunist. i umocnienie palmerston henry john.
Słownik Pogaństwo:
Co znaczy nazwa stosowana odnosząc się do wielobóstwa albo religii pierwotnych; utworzona od ?Xac. pagani - wieśniacy; nie dotyczy wyznawców religii uznających jedynego Boga: judaizmu i islamu palmerston henry john.
Słownik Prezbiterium:
Co znaczy część budynku kościoła mieszcząca ołtarz, zazwyczaj oddzielona balustradą palmerston henry john.

Czym jest Palmerston Henry John znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: