franków państwo co to jest
Definicja państwo Franków: V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch.

Czy przydatne?

Definicja PAŃSTWO FRANKÓW

Co znaczy PAŃSTWO FRANKÓW: powstało nareszcie V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch; artystą p.F. był Klodwig z rodu Merowingów, który zjednoczył plemiona Franków. Liczne podziały wewn. za jego następców osłabiły kraj, nie przerywając jednak jego rozrostu terytorialnego. Wobec postępującego kryzysu dyn. Merowingów wzrastała rola w najwyższym stopniu wpływowych urzędników (tak zwany majordomów). W 751 jeden z nich, Pepin Mały, kompletnie odsunął od władzy Merowingów, ogłaszając się królem i wprowadzając na tron nową dynastię Karolingów. Za Karola Wielkiego p.F. przeżyło moment największej świetności: rozrost kultury ( renesans karoliński), rozkwit terytorialny po podbojach: Longobardów, Bawarów, Awarów, Sasów i pn. Hiszpanii i uzależnieniu Słowian połabskich; wreszcie koronacja cesarska (800) Karola Wlk. Po Zgonu jego syna Ludwika I Pobożnego doszło na mocy traktatu w Verdun (843) do rozpadu p.F. na 3 części dające start późniejszym: Francji, Niemcom i Włochom. P.F. okazało się nietrwałym zespoleniem rozmaitych mechanizmów prawnych, społ.-gosp. i kulturalnych; dało jednak fundament pod późniejsze ogólnoeuropejskie struktury ustrojowe, kościelne czy kulturalne, szczególnie na Zachodzie
Słownik Patriarcha, Praojciec:
Co znaczy praojcowie ludzkości (na przykład biblijny Adam, Noe); 2. protoplasta rodu (nieraz legendarny), w ustroju rodowym głowa rodu; 3. tytuł biskupów ważniejszych stolic biskupich we inicjalnym państwo franków co to jest.
Słownik Polska Partia Zielonych:
Co znaczy ugrupowanie skupiające obrońców środowiska naturalnego założone w 1988 państwo franków definicja.
Słownik Państwowe Gospodarstwa Rolne:
Co znaczy od 2 poł. lat 40. na miejscu dawnych majątków ziemiańskich, zwł. na ziemiach zach. i pn. spore gospodarstwa państwowe wspierane poprzez dotacje budżetowe. Po ich wycofaniu wskutek reform gosp. 1989 w państwo franków co znaczy.

Czym jest państwo Franków znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: