franków państwo co to jest
Definicja państwo Franków: V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch.

Czy przydatne?

Definicja Państwo Franków

Co znaczy PAŃSTWO FRANKÓW: powstało nareszcie V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch; artystą p.F. był Klodwig z rodu Merowingów, który zjednoczył plemiona Franków. Liczne podziały wewn. za jego następców osłabiły kraj, nie przerywając jednak jego rozrostu terytorialnego. Wobec postępującego kryzysu dyn. Merowingów wzrastała rola w najwyższym stopniu wpływowych urzędników (tak zwany majordomów). W 751 jeden z nich, Pepin Mały, kompletnie odsunął od władzy Merowingów, ogłaszając się królem i wprowadzając na tron nową dynastię Karolingów. Za Karola Wielkiego p.F. przeżyło moment największej świetności: rozrost kultury ( renesans karoliński), rozkwit terytorialny po podbojach: Longobardów, Bawarów, Awarów, Sasów i pn. Hiszpanii i uzależnieniu Słowian połabskich; wreszcie koronacja cesarska (800) Karola Wlk. Po Zgonu jego syna Ludwika I Pobożnego doszło na mocy traktatu w Verdun (843) do rozpadu p.F. na 3 części dające start późniejszym: Francji, Niemcom i Włochom. P.F. okazało się nietrwałym zespoleniem rozmaitych mechanizmów prawnych, społ.-gosp. i kulturalnych; dało jednak fundament pod późniejsze ogólnoeuropejskie struktury ustrojowe, kościelne czy kulturalne, szczególnie na Zachodzie
Słownik Polsko-Radziecki Układ O Przyjaźni, Pomocy Wzajemnej I Współpracy Powojennej:
Co znaczy 1945 pomiędzy rządem radz. i Rządem Tymczasowym RP na 20 lat zobowiązywał strony do wspólnej walki z III Rzeszą i ścisłej powojennej współpracy. Został odnowiony w 1965 na 20 lat i w 1985 na 30 lat państwo franków.
Słownik Paryska Konferencja Pokojowa:
Co znaczy 1919, a zakończona 28 VI 1919 narada mająca opracować warunki pokoju z krajami pokonanymi w I wojnie świat. Oficjalnie brało w niej udział 27 krajów, jednak bez Rosji i krajów pokonanych. Kluczową państwo franków.
Słownik Pucz:
Co znaczy próba obalenia rządu poprzez użycie siły drogą militarnego zamachu przygotowanego w konspiracji państwo franków.

Czym jest państwo Franków znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: