franków państwo co to jest
Definicja państwo Franków: V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch.

Czy przydatne?

Definicja Państwo Franków

Co znaczy PAŃSTWO FRANKÓW: powstało nareszcie V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch; artystą p.F. był Klodwig z rodu Merowingów, który zjednoczył plemiona Franków. Liczne podziały wewn. za jego następców osłabiły kraj, nie przerywając jednak jego rozrostu terytorialnego. Wobec postępującego kryzysu dyn. Merowingów wzrastała rola w najwyższym stopniu wpływowych urzędników (tak zwany majordomów). W 751 jeden z nich, Pepin Mały, kompletnie odsunął od władzy Merowingów, ogłaszając się królem i wprowadzając na tron nową dynastię Karolingów. Za Karola Wielkiego p.F. przeżyło moment największej świetności: rozrost kultury ( renesans karoliński), rozkwit terytorialny po podbojach: Longobardów, Bawarów, Awarów, Sasów i pn. Hiszpanii i uzależnieniu Słowian połabskich; wreszcie koronacja cesarska (800) Karola Wlk. Po Zgonu jego syna Ludwika I Pobożnego doszło na mocy traktatu w Verdun (843) do rozpadu p.F. na 3 części dające start późniejszym: Francji, Niemcom i Włochom. P.F. okazało się nietrwałym zespoleniem rozmaitych mechanizmów prawnych, społ.-gosp. i kulturalnych; dało jednak fundament pod późniejsze ogólnoeuropejskie struktury ustrojowe, kościelne czy kulturalne, szczególnie na Zachodzie
Słownik Portal:
Co znaczy w architekturze ozdobne, dekorowane rzeźbami obramowanie wejścia do budowli; monumentalne wejście zdobione rzeźbą państwo franków.
Słownik Powstanie Warszawskie:
Co znaczy 1944 decyzją Komendy Gł. AK i Delegatury Rządu, by wobec spodziewanego wyzwolenia Warszawy poprzez Armię Czerwoną ujawnić w stolicy legalne władze pol. Po stronie pol. walczyło 36 tys. słabo państwo franków.
Słownik Pitt William Starszy:
Co znaczy największych bryt. mężów stanu. Wig. W latach 1756-61 min. spraw zagr.; premier W. Brytanii 1756-61 i 1766-68. Głośny z rozbicia potęgi Francji w wojnie siedmioletniej (1756-63), uzyskania Kanady i państwo franków.

Czym jest państwo Franków znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: