franków państwo co to jest
Definicja państwo Franków: V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch.

Czy przydatne?

Definicja Państwo Franków

Co znaczy PAŃSTWO FRANKÓW: powstało nareszcie V w., ogarniając tereny dzisiejszej Francji i części Niemiec i Włoch; artystą p.F. był Klodwig z rodu Merowingów, który zjednoczył plemiona Franków. Liczne podziały wewn. za jego następców osłabiły kraj, nie przerywając jednak jego rozrostu terytorialnego. Wobec postępującego kryzysu dyn. Merowingów wzrastała rola w najwyższym stopniu wpływowych urzędników (tak zwany majordomów). W 751 jeden z nich, Pepin Mały, kompletnie odsunął od władzy Merowingów, ogłaszając się królem i wprowadzając na tron nową dynastię Karolingów. Za Karola Wielkiego p.F. przeżyło moment największej świetności: rozrost kultury ( renesans karoliński), rozkwit terytorialny po podbojach: Longobardów, Bawarów, Awarów, Sasów i pn. Hiszpanii i uzależnieniu Słowian połabskich; wreszcie koronacja cesarska (800) Karola Wlk. Po Zgonu jego syna Ludwika I Pobożnego doszło na mocy traktatu w Verdun (843) do rozpadu p.F. na 3 części dające start późniejszym: Francji, Niemcom i Włochom. P.F. okazało się nietrwałym zespoleniem rozmaitych mechanizmów prawnych, społ.-gosp. i kulturalnych; dało jednak fundament pod późniejsze ogólnoeuropejskie struktury ustrojowe, kościelne czy kulturalne, szczególnie na Zachodzie
Słownik Pokój W Tylży:
Co znaczy pomiędzy Napoleonem I a Aleksandrem I; Prusy utraciły ziemie na zach. aż po Łabę i ziemie II i III rozbioru Polski, z których utworzono Księstwo Warsz.; Aleksander I przystąpił do blokady państwo franków.
Słownik Proskrypcje:
Co znaczy doby republiki środek represji władz wobec przeciwników polit.; p. polegały na ogłaszaniu list obywateli wyjętych spod prawa (proskrybowanych), co powodowało utratę poprzez nich majątków i stanowiło państwo franków.
Słownik Piramowicz Grzegorz:
Co znaczy ksiądz, pedagog, poeta, sekretarz Komisji Nauki Narodowej, wizytator szkół, autor między innymi Powinności nauczyciela państwo franków.

Czym jest państwo Franków znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: