kościelne państwo co to jest
Definicja Państwo Kościelne: środkowej części Płw. Apenińskiego ze stolicą w Rzymie, z papieżem.

Czy przydatne?

Definicja PAŃSTWO KOŚCIELNE

Co znaczy PAŃSTWO KOŚCIELNE: powstało w 755 w środkowej części Płw. Apenińskiego ze stolicą w Rzymie, z papieżem występującym jako władcą świeckim. Obejmowało pierwotnie dawne ziemie bizant. zajęte poprzez Longobardów, których natomiast wypędził Pepin Mały. Uzyskane tereny przypadły w darze papieżowi Stefanowi II jako tak zwany ojcowizna św. Piotra (patrimonium sancti Petri). W toku dziejów P.K. popadało w zależność na początku od państwa Franków, później cesarzy rzym., czasowo utraciło niezależność w dobie rewolucji franc., a ostatecznie w 1870 jego tereny weszły w skład zjednoczonych Włoch, czego początkowo papieże nie chcieli uznać. Spór w tej kwestii rozstrzygnięto w 1929, kiedy narodziło się Kraj Watykańskie. Zobacz także Watykan
Co znaczy Panta Koina:
Porównanie studentów zał. 1817 w Warszawie poprzez L. Mauersbergera; od 1819 działał także pośród studentów pol. w Berlinie; liczył około 20 czł.; miał charakter zbliżony do zachodnioeur. studenckich lóż państwo kościelne co znaczy.
Krzyżówka Potocki Stanisław Szczęsny:
Dlaczego trakcie Sejmu Czteroletniego stał na czele opozycji magnackiej; przeciwnik reform ustrojowych (w szczególności zniesienia liberum veto i wolnej elekcji); 1792 marszałek konfederacji targowickiej; w państwo kościelne krzyżówka.
Co to jest Przemysł Ottokar II:
Jak lepiej 1253 z dyn. Przemyślidów, tata Wacława II. W 1251 zajął Austrię, w dalszym ciągu Styrię, Karyntię i Krainę. Jako jeden z najpotężniejszych władców pośród książąt Rzeszy Niem. ubiegał się o koronę w państwo kościelne co to jest.
Słownik Pismo:
Kiedy mechanizm znaków do utrwalania albo zastąpienia języka mówionego (najstarsze formy - pismo obrazkowe, pismo ideograficzne państwo kościelne słownik.
Czym jest Pryncypat:
Od czego zależy forma ustroju wczesnego cesarstwa, zapoczątkowana w 27 przed naszą erą poprzez Oktawiana Augusta, gdzie w ręku cesarza skupiały się wszystkie kluczowe urzędy i władza nad armią i zarząd prowincji państwo kościelne czym jest.

Czym jest Państwo Kościelne znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: