teokratyczne państwo co to jest
Definicja państwo teokratyczne: duchowna i świecka są połączone (zazwyczaj w rękach osób duchownych.

Czy przydatne?

Definicja Państwo Teokratyczne

Co znaczy PAŃSTWO TEOKRATYCZNE: kraj, gdzie władza duchowna i świecka są połączone (zazwyczaj w rękach osób duchownych); w jego polityce dominują cele rel
Słownik Podole:
Co znaczy stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV w. intensywna kolonizacja pol państwo teokratyczne.
Słownik Proletariusze:
Co znaczy w miastach staroż. Rzymu członkowie najuboższej warstwy społ.; nie byli w stanie płacić podatków, a jedynym ich dorobkiem było potomstwo (z łaciny proles - stąd nazwa p państwo teokratyczne.
Słownik Polskie Porozumienie Niepodległościowe:
Co znaczy konspiracyjna organizacja działająca w latach 1976-81 kwestionująca politykę PRL państwo teokratyczne.

Czym jest państwo teokratyczne znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: