teokratyczne państwo co to jest
Definicja państwo teokratyczne: duchowna i świecka są połączone (zazwyczaj w rękach osób duchownych.

Czy przydatne?

Definicja Państwo Teokratyczne

Co znaczy PAŃSTWO TEOKRATYCZNE: kraj, gdzie władza duchowna i świecka są połączone (zazwyczaj w rękach osób duchownych); w jego polityce dominują cele rel
Słownik "Pustynna Burza":
Co znaczy koalicji antyirackiej podjęta 17 I 1991 w celu wyzwolenia zajętego poprzez Irak Kuwejtu. Kluczową rolę odegrały w niej siły amer., które 28 II wyzwoliwszy Kuwejt osiągnęły gł. cel operacji. Dowodził państwo teokratyczne.
Słownik Potworowski Gustaw:
Co znaczy polit., zwolennik pracy organicznej; uczestnik stworzenia listopadowego (był adiutantem gen. Chłapowskiego); inicjator zał. Kasyna Gostyńskiego (w 1838-60 jego prezes); współpracownik K państwo teokratyczne.
Słownik Port Arthur:
Co znaczy części płw. Liaotung w Chinach, strzegący wejścia do zat. Czili, a tym samym dostępu od morza do Tientsinu i Pekinu. Od 1898 dzierżawiony poprzez Rosję, która zbudowała tu bazę swojej floty państwo teokratyczne.

Czym jest państwo teokratyczne znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: