panteon co to jest
Definicja panteon: świątynia wzniesiona w poł. I w. przed naszą erą ku czci wszystkich bóstw; 2.

Czy przydatne?

Definicja Panteon

Co znaczy PANTEON: 1. w staroż. Rzymie świątynia wzniesiona w poł. I w. przed naszą erą ku czci wszystkich bóstw; 2. ogólna nazwa świątyń gr. i rzym. poświęconych wszystkim bóstwom; 3. w politeizmie ogół istot boskich czczonych w danej religii powiązanych ze sobą hierarchicznie i pochodzeniem; 4. aktualnie - przedmiot budowlany, mieszczący groby i pomniki sławnych ludzi, na przykład Panteon w Paryżu
Słownik Peel Robert:
Co znaczy polityk konserwatywny; od 1832 lider torysów, 1822-27 i 1828-30 min. spraw wewn.; stworzył nowoczesną policję w W. Brytanii, dał równouprawnienie katolikom. W latach 1834-35 i 1844-46 premier panteon.
Słownik Przemysł II:
Co znaczy władca Polski od 1295, z rodu Piastów. Do 1279 zjednoczył całą Wielkopolskę; na mocy testamentu Henryka IV Probusa w 1290 objął rządy w Krakowie, który utracił w rok potem na rzecz Wacława II. W 1295 panteon.
Słownik Prawo Składu:
Co znaczy miastom od 2. poł. XIII w. poprzez monarchów (na ziemiach pol. pierwsze dostały p.s. Wrocław - 1274 i Kraków 1306); trzy odmiany p.s.: 1. całkowite (bezwzględne) - zmuszało kupca do sprzedaży panteon.

Czym jest panteon znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: