papież co to jest
Definicja papież: ważniejszych biskupów, od VI w. zarezerwowany dla biskupów Rzymu (następców św.

Czy przydatne?

Definicja Papież

Co znaczy PAPIEŻ: początkowo tytuł ważniejszych biskupów, od VI w. zarezerwowany dla biskupów Rzymu (następców św. Piotra Apostoła) jako najwyższych zwierzchników Kościoła katol. Początkowo p. obwoływał lud rzym., od XI w. wybiera go zamknięte zebranie kardynałów (konklawe). P. reprezentuje najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą w Kościele katol., a ponadto był władcą Państwa Kościelnego, a dziś jest głową Państwa Watykańskiego ( Watykan)
Słownik Pytia:
Co znaczy słynnej świątyni Apolla w Delfach kapłanka i wieszczka, udzielała przepowiedni ( wyrocznia) pozostając w odurzeniu i ekstazie wywołanej intensywnymi oparami ziół. Normalnie wypowiedzi P. zawierały papież.
Słownik Powstanie Wata Tylera:
Co znaczy z angielskiego: z 1381 wywołane wzrostem obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem wojny stuletniej. P.W.T. objęło pd.-wsch. Anglię (zajęto także Londyn). Agitowali na jego rzecz również papież.
Słownik Pireus:
Co znaczy Grecji w aglomeracji Aten, w staroż. miasto i od wojen perskich gł. port Aten połączony z nimi w V w. przed naszą erą Długimi Murami. Odegrał najważniejszą rolę w rozwoju gosp. i wzroście zamożności papież.

Czym jest papież znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: