papież co to jest
Definicja papież: ważniejszych biskupów, od VI w. zarezerwowany dla biskupów Rzymu (następców św.

Czy przydatne?

Definicja Papież

Co znaczy PAPIEŻ: początkowo tytuł ważniejszych biskupów, od VI w. zarezerwowany dla biskupów Rzymu (następców św. Piotra Apostoła) jako najwyższych zwierzchników Kościoła katol. Początkowo p. obwoływał lud rzym., od XI w. wybiera go zamknięte zebranie kardynałów (konklawe). P. reprezentuje najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą w Kościele katol., a ponadto był władcą Państwa Kościelnego, a dziś jest głową Państwa Watykańskiego ( Watykan)
Słownik Polis:
Co znaczy organizacji państwowej (tak zwany miasto-kraj), w najwyższym stopniu powszechny w Grecji, obejmowała miasto i przyległe obszary. Każda polis rządziła się swoimi prawami, posiadała swoje władze papież.
Słownik Pucz:
Co znaczy próba obalenia rządu poprzez użycie siły drogą militarnego zamachu przygotowanego w konspiracji papież.
Słownik Polo Marco:
Co znaczy podróżnik wł., głośny z podróży do Chin (1271-1295), gdzie przebywał kilkanaście lat i które jako pierwszy Europejczyk opisał (Opisanie świata, wyd. 1477 papież.

Czym jest papież znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: