europejski parlament co to jest
Definicja Parlament Europejski: przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony.

Czy przydatne?

Definicja Parlament Europejski

Co znaczy PARLAMENT EUROPEJSKI: organ przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony w 1957 z siedzibą w Strasburgu (Francja). Do 1979 tworzyli go przedstawiciele parlamentów państw członkowskich. Aktualnie wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Stale wzrasta zakres jego uprawnień (na przykład w kwestiach budżetowych) kosztem parlamentów krajów członkowskich Wspólnoty. Jest wybierany w wyborach co 5 lat regularnie wg wewnątrzpaństwowych ordynacji użytkowanych w państwach członkowskich. PE wypełnia funkcje prawodawcze i doradczo-konsultacyjne. W nie wszystkich kwestiach współdecyduje (na przykład o przyjęciu nowych członków). Parlament Europejski z mocy prawa kontroluje Komisję Europejską, a z mocy zwyczaju Radę Europy
Słownik Pasza:
Co znaczy tytuł gubernatorów prowincji w imperium tur. i krajach stworzonych z niego. Zniesiony w Turcji 1934 parlament europejski.
Słownik Polska Zjednoczona Partia Robotnicza:
Co znaczy utworzona 15 XII 1948 na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS. W latach PRL była partią dominującą (co zostało wpisane do konstytucji dopiero poprawką z 1976), kierowała całym życiem polit., gosp parlament europejski.
Słownik Patent Lutowy:
Co znaczy charakterze konstytucji wydany z inspiracji liberałów poprzez Franciszka Józefa I; na jego mocy powołano dwuizbowy parlament ogólnoaustr. (porada Państwa) w składzie: Izby Poselskiej (złożonej z parlament europejski.

Czym jest Parlament Europejski znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: