europejski parlament co to jest
Definicja Parlament Europejski: przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony.

Czy przydatne?

Definicja Parlament Europejski

Co znaczy PARLAMENT EUROPEJSKI: organ przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony w 1957 z siedzibą w Strasburgu (Francja). Do 1979 tworzyli go przedstawiciele parlamentów państw członkowskich. Aktualnie wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Stale wzrasta zakres jego uprawnień (na przykład w kwestiach budżetowych) kosztem parlamentów krajów członkowskich Wspólnoty. Jest wybierany w wyborach co 5 lat regularnie wg wewnątrzpaństwowych ordynacji użytkowanych w państwach członkowskich. PE wypełnia funkcje prawodawcze i doradczo-konsultacyjne. W nie wszystkich kwestiach współdecyduje (na przykład o przyjęciu nowych członków). Parlament Europejski z mocy prawa kontroluje Komisję Europejską, a z mocy zwyczaju Radę Europy
Słownik Pakt Stalowy:
Co znaczy poprzez propagandę faszyst. sojuszowi militarnemu III Rzeszy z Włochami zawartemu na 10 lat 22 V 1939 w Berlinie. Zobowiązywał on sojusznika do natychmiastowej i bezwzględnej pomocy w sytuacji parlament europejski.
Słownik Pakt Brianda-Kelloga:
Co znaczy zaproponowana w 1928 poprzez franc. min. spraw zagr. A. Brianda i amer. sekr. stanu F. Kelloga, gdzie państwa-sygnatariusze wyrzekały się wojny jako sposoby rozstrzygania sporów międzynar. P.B.-K parlament europejski.
Słownik Pięściak:
Co znaczy termin archeologiczny; jedno z najstarszych narzędzi tnących produkowanych poprzez homo erectus przez obtłuczenie kamienia (gł. krzemienia), w kształcie migdału, owalnym bądź trójkątnym parlament europejski.

Czym jest Parlament Europejski znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: