europejski parlament co to jest
Definicja Parlament Europejski: przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony.

Czy przydatne?

Definicja Parlament Europejski

Co znaczy PARLAMENT EUROPEJSKI: organ przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony w 1957 z siedzibą w Strasburgu (Francja). Do 1979 tworzyli go przedstawiciele parlamentów państw członkowskich. Aktualnie wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Stale wzrasta zakres jego uprawnień (na przykład w kwestiach budżetowych) kosztem parlamentów krajów członkowskich Wspólnoty. Jest wybierany w wyborach co 5 lat regularnie wg wewnątrzpaństwowych ordynacji użytkowanych w państwach członkowskich. PE wypełnia funkcje prawodawcze i doradczo-konsultacyjne. W nie wszystkich kwestiach współdecyduje (na przykład o przyjęciu nowych członków). Parlament Europejski z mocy prawa kontroluje Komisję Europejską, a z mocy zwyczaju Radę Europy
Słownik Przywilej Inkorporacyjny:
Co znaczy nadawany ludności terytoriów włączonych do Korony Polskiej. Na przykład w 1454 Kazimierz Jagiellończyk nadał p.i. Prusom Królewskim gwarantujący im własny samorząd terytorialny, sejmik generalny i parlament europejski.
Słownik Prohibicja W USA:
Co znaczy wprowadzony w 1919 zakaz produkcji, sprzedaży i konsumpcji wszelkich alkoholi. Doprowadził do rozkwitu gangsterskiego podziemia. Zniesiony w 1932 parlament europejski.
Słownik Powstania Śląskie 1919-21:
Co znaczy powstaniem wielkopol. miały zademonstrować wolę Górnoślązaków przyłączenia do Polski. Już na pocz. 1919 powstała tu Polska Organizacja Wojskowa, przygotowując walki o Śląsk. Zaognił sytuację terror parlament europejski.

Czym jest Parlament Europejski znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: