europejski parlament co to jest
Definicja Parlament Europejski: przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony.

Czy przydatne?

Definicja PARLAMENT EUROPEJSKI

Co znaczy PARLAMENT EUROPEJSKI: organ przedstawicielski obywateli krajów Wspólnoty Europejskiej utworzony w 1957 z siedzibą w Strasburgu (Francja). Do 1979 tworzyli go przedstawiciele parlamentów państw członkowskich. Aktualnie wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Stale wzrasta zakres jego uprawnień (na przykład w kwestiach budżetowych) kosztem parlamentów krajów członkowskich Wspólnoty. Jest wybierany w wyborach co 5 lat regularnie wg wewnątrzpaństwowych ordynacji użytkowanych w państwach członkowskich. PE wypełnia funkcje prawodawcze i doradczo-konsultacyjne. W nie wszystkich kwestiach współdecyduje (na przykład o przyjęciu nowych członków). Parlament Europejski z mocy prawa kontroluje Komisję Europejską, a z mocy zwyczaju Radę Europy
Co znaczy Persja:
Porównanie obejmujący terytorium dzisiejszego Iranu, zasiedlany od końca II tys. przed naszą erą poprzez plemiona Persów na pd. i Medów na pn. zakładających tam potem swoje państwa. Początkowo przeważali parlament europejski co znaczy.
Krzyżówka Pismo Obrazkowe:
Dlaczego w najwyższym stopniu pierwotna forma pisma, gdzie rysunki oznaczały konkretne treści parlament europejski krzyżówka.
Co to jest Pakt Antykominternowski:
Jak lepiej zawarty 25 XI 1936 teoretycznie przeciw komunistom, w praktyce również innym mocarstwom sprzeciwiającym się hegemonii Niemiec i Japonii w świecie; 6 XI 1937 dołączyły się do niego Włochy, później parlament europejski co to jest.
Słownik Potocki Ignacy:
Kiedy polit., 1791-94 marszałek w. litew.; 1773 czł. Komisji Nauki Narodowej; incjator powołania Tow. do Ksiąg Elementarnych (przewodniczący); 1778-80 stał na czele Porady Nieustającej; w okresie Sejmu parlament europejski słownik.
Czym jest Protektorat:
Od czego zależy II poł. XIX i I poł. XX w. na ustalenie terenu pozaeuropejskiego, który zachował oficjalnie własne tradycyjne instytucje państwowe, lecz znalazł się pod kontrolą mocarstwa euro., które przejęło zwł parlament europejski czym jest.

Czym jest Parlament Europejski znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: