demokratów chrześcijańskich co to jest
Definicja Partia Chrześcijańskich Demokratów: niewielkie ugrupowanie zał. poprzez dawnych działaczy.

Czy przydatne?

Definicja Partia Chrześcijańskich Demokratów

Co znaczy PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW: niewielkie ugrupowanie zał. poprzez dawnych działaczy NSZZ "Solidarność" w 1990
Słownik Protektorat Czech I Moraw:
Co znaczy nazwa nadana 15 III 1939 okupowanej poprzez III Rzeszę resztce Czechosłowacji (bez Sudetów). Istniał do 1945 partia chrześcijańskich demokratów.
Słownik Polska Partia Socjalistyczna:
Co znaczy powołana 21 XI 1892 w Paryżu na zjeździe grup socjalist. pod przewodnictwem B. Limanowskiego; wówczas także sformułowano zasady ideowo-polit., na czoło wysunięto walkę o niepodległość Polski, wiążąc partia chrześcijańskich demokratów.
Słownik Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy uczestnik stworzenia styczniowego; 1866-68 student Szkoły Głównej Warsz.; od 1874 pisał stałe felietony (Kroniki tygodniowe) między innymi w Kurierze Codziennym ; związany z warsz. pozytywistami partia chrześcijańskich demokratów.

Czym jest Partia Chrześcijańskich znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: