demokratów chrześcijańskich co to jest
Definicja Partia Chrześcijańskich Demokratów: niewielkie ugrupowanie zał. poprzez dawnych działaczy.

Czy przydatne?

Definicja Partia Chrześcijańskich Demokratów

Co znaczy PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW: niewielkie ugrupowanie zał. poprzez dawnych działaczy NSZZ "Solidarność" w 1990
Słownik Pokój W Oliwie:
Co znaczy wojnę pol.-szwedz.-brandenburską 1655-1660 podpisany 3 V 1660. Władca Jan Kazimierz zrezygnował w nim z praw do korony szwedz. Rzeczpospolita rezygnowała z większości Inflant. Brandenburgia partia chrześcijańskich demokratów.
Słownik Papirus:
Co znaczy wyrabiany z włókien rośliny o tej samej nazwie rosnącej w delcie Nilu (zwanej poprawniej ciborą papirusową), stosowany gł. w staroż.; zwoje papirusu odpowiadały dzisiejszej książce; p. to również partia chrześcijańskich demokratów.
Słownik Proces Brzeski:
Co znaczy stosowane ustalenie procesu przywódców opozycji antysanacyjnej aresztowanych w 1930 i przetrzymywanych w więzieniu w Brześciu. Mechanizm odbył się X 1931-I 1932 w Warszawie. Oskarżonych o próbę partia chrześcijańskich demokratów.

Czym jest Partia Chrześcijańskich znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: