konserwatywna partia co to jest
Definicja Partia Konserwatywna: jedno z licznych ugrupowań prawicowych założone w 1992 poprzez A.

Czy przydatne?

Definicja Partia Konserwatywna

Co znaczy PARTIA KONSERWATYWNA: jedno z licznych ugrupowań prawicowych założone w 1992 poprzez A. Halla
Słownik Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji I Śląska:
Co znaczy w 1892 we Lwowie; dążyła do poprawy sytuacji ekon. robotników, walczyła z klerykalizmem i konserwatystami, organizowała oświatę i spółdzielczość robotn.; od 1897 miała swoich posłów w parlamencie partia konserwatywna.
Słownik Pucz Kappa:
Co znaczy w Niemczech poprzez W. Kappa i W. Lttwitza próba przewrotu antyrepublikańskiego. Mimo zajęcia siedziby rządu w Berlinie, wobec groźby strajku powszechnego i braku poparcia innych kół prawicowych partia konserwatywna.
Słownik Podole:
Co znaczy stepowa na pn. od Dniestru i pd. od Wołynia. Początkowo księstwo ruskie. Od 1366 część zach. w granicach Polski, wsch. później obiektem sporu z Litwą do 1569. Od XV w. intensywna kolonizacja pol partia konserwatywna.

Czym jest Partia Konserwatywna znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: