pokoju partnerstwo co to jest
Definicja Partnerstwo dla Pokoju: współpracy państw byłego Układu Warszawskiego z NATO. Powstał w.

Czy przydatne?

Definicja Partnerstwo Dla Pokoju

Co znaczy PARTNERSTWO DLA POKOJU: szeroki program współpracy państw byłego Układu Warszawskiego z NATO. Powstał w 1993 z inicjatywy USA dla unormowania stosunków z tymi krajami i wciągnięcia ich do współpracy dla zachowania pokoju na świecie. W ramach programu organizowano między innymi wspólne manerwy wojskowe, misje pokojowe w państwach trzecich, szkolenia, biura łącznikowe itd
Słownik Princip Gawrilo:
Co znaczy czł. organizacji Młoda Bośnia; 28 VI 1914 dokonał zamachu na arcyks. Franciszka Ferdynanda w Sarajewie; skazany na 20 lat więzienia, zmarł w więzieniu w Teresinie. Zamach na arcyks. sprowokował partnerstwo dla pokoju.
Słownik Palacz Jan:
Co znaczy polit.; 1845 czł. Związku Plebejuszy, wraz z bratem Maciejem prowadził pośród chłopów agitację patriotyczną; 1846 aresztowany; 1848 czł. Komitetu Nar. Poznańskiego; zał. i prezes Górczyńskiego Tow partnerstwo dla pokoju.
Słownik Panslawizm:
Co znaczy wywodzący się z XIX w., stawiający sobie za cel zjednoczenie wszystkich Słowian; idee zjednoczenia Słowian w federacji narodów podejmowali demokraci i liberałowie czes., pol. i ros.; w Rosji ruch partnerstwo dla pokoju.

Czym jest Partnerstwo dla Pokoju znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: