lutowy patent co to jest
Definicja patent lutowy: charakterze konstytucji wydany z inspiracji liberałów poprzez Franciszka.

Czy przydatne?

Definicja Patent Lutowy

Co znaczy PATENT LUTOWY: akt prawny o charakterze konstytucji wydany z inspiracji liberałów poprzez Franciszka Józefa I; na jego mocy powołano dwuizbowy parlament ogólnoaustr. (porada Państwa) w składzie: Izby Poselskiej (złożonej z delegatów sejmów krajowych) i Izby Panów ( wiryliści i nominowani poprzez cesarza); wprowadził zasadę równości wobec prawa, wolności sumienia i wyznania; ograniczał uprawnienia sejmów krajowych na rzecz Porady Państwa; cesarz miał decyzyjny wpływ na władzę ustawodawczą i wykonawczą; p.l. stanowił próbę powrotu do mechanizmu centralistycznego w monarchii habsburskiej
Słownik Procesy Tokijskie:
Co znaczy sądowe jap. zbrodniarzy wojennych przed międzynar. trybunałem zakończone regularnie surowymi wyrokami (z karą śmieci włącznie). W obawie przed zamieszkami w całej Japonii nie postawiono przed sądem patent lutowy.
Słownik Pakt Ribbentrop-Mołotow:
Co znaczy stosowana nazwa niem.-radz. układu o nieagresji z 23 VIII 1939, któremu towarzyszyła sekretna klauzula o podziale Polski i rozgraniczeniu stref wpływów w środk. Europie. Pakt stał się fundamentem patent lutowy.
Słownik Powstanie Listopadowe:
Co znaczy przeciw Rosji (29 XI 1830-X 1831); akcja zbrojna została przyspieszona na skutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Pol. przeciw rewolucjom franc. i belgijskiej; stworzenie opracowane patent lutowy.

Czym jest patent lutowy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: