lutowy patent co to jest
Definicja patent lutowy: charakterze konstytucji wydany z inspiracji liberałów poprzez Franciszka.

Czy przydatne?

Definicja Patent Lutowy

Co znaczy PATENT LUTOWY: akt prawny o charakterze konstytucji wydany z inspiracji liberałów poprzez Franciszka Józefa I; na jego mocy powołano dwuizbowy parlament ogólnoaustr. (porada Państwa) w składzie: Izby Poselskiej (złożonej z delegatów sejmów krajowych) i Izby Panów ( wiryliści i nominowani poprzez cesarza); wprowadził zasadę równości wobec prawa, wolności sumienia i wyznania; ograniczał uprawnienia sejmów krajowych na rzecz Porady Państwa; cesarz miał decyzyjny wpływ na władzę ustawodawczą i wykonawczą; p.l. stanowił próbę powrotu do mechanizmu centralistycznego w monarchii habsburskiej
Słownik Północnoatlantycka Rada Współpracy:
Co znaczy organizacja współpracy 16 krajów NATO z 22 krajami postkomunist. w Europie i Azji powołana 20 XII 1991. Na jej forum dyskutuje się między innymi główne problemy bezpieczeństwa świat patent lutowy.
Słownik Przywilej:
Co znaczy dokonany poprzez władcę feudalnego akt nadania ustalonych uprawnień osobie, ekipie społ. bądź całym stanom albo uchylenia wobec nich jakiegoś ogólnie obowiązującego prawa patent lutowy.
Słownik Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy uczestnik stworzenia styczniowego; 1866-68 student Szkoły Głównej Warsz.; od 1874 pisał stałe felietony (Kroniki tygodniowe) między innymi w Kurierze Codziennym ; związany z warsz. pozytywistami patent lutowy.

Czym jest patent lutowy znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: