patrycjat co to jest
Definicja patrycjat: w średniow. i nowoż. Europie najzamożniejsza warstwa ludności miejskiej.

Czy przydatne?

Definicja Patrycjat

Co znaczy PATRYCJAT: 1. patrycjusze; 2. w średniow. i nowoż. Europie najzamożniejsza warstwa ludności miejskiej skupiająca najbogatszych kupców, bankierów, posiadaczy gruntów miejskich i tak dalej P. posiadał pełnię praw i przywilejów miejskich, rezerwując sobie dostęp do porady miejskiej i ławy miejskiej, a zatem rządy nad miastem
Słownik Pogromy:
Co znaczy podburzonych tłumów przeciw mniejszościom nar., relig., rasowym; przeważnie ofiarami p. byli Żydzi na terenie Rosji i Europy Środk.-Wsch.; w dziejach najnowszych pierwszy głośny p. miał miejsce 27-29 patrycjat.
Słownik Przemysł Ottokar II:
Co znaczy 1253 z dyn. Przemyślidów, tata Wacława II. W 1251 zajął Austrię, w dalszym ciągu Styrię, Karyntię i Krainę. Jako jeden z najpotężniejszych władców pośród książąt Rzeszy Niem. ubiegał się o koronę w patrycjat.
Słownik Prawo Rzymskie:
Co znaczy prawnych obowiązujących w staroż. Rzymie. Pierwszą kodyfikacją p.rz. było Prawo dwunastu tablic z poł. V w. przed naszą erą Po blisko tysiącletnim rozwoju ostatecznie spisano p.rz. w Kodeksie patrycjat.

Czym jest patrycjat znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: