1956 październik co to jest
Definicja październik 1956: zmian politycznych, które po odsunięciu od władzy stalinowskiego.

Czy przydatne?

Definicja Październik 1956

Co znaczy PAŹDZIERNIK 1956: ustalenie okresu zmian politycznych, które po odsunięciu od władzy stalinowskiego kierownictwa PZPR doprowadziły do wyraźnego złagodzenia reżimu komunist. w PRL. Wiązało się to ze zwołanym w II 1956 XX zjazdem KPZR, na którym N. Chruszczow skrytykował stalinizm, i ze śmiercią w Moskwie B. Bieruta. Najważniejszą rolę dla podjętych wówczas zmian odegrało VIII Plenum KC PZPR. które powołało do władzy W. Gomułkę. Z powodu tych wydarzeń zwolniono wielu skazanych w latach stalinowskiego terroru
Słownik Pieck Wilhelm:
Co znaczy niem. działacz komunist., współorganizator Komunist. Partii Niemiec w 1919. Po 1933 na emigracji w ZSRR. Od 1949 prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej październik 1956.
Słownik Piotr I Wielki:
Co znaczy Romanowów. Od 1682 panował oficjalnie, naprawdę od 1689. Od 1721 cesarz Rosji. Dokonał olbrzymich reform wewn. dążąc do modernizacji Rosji. Jego działalność dotyczyła praktycznie wszystkich dziedzin październik 1956.
Słownik Pokój Adrianopolski:
Co znaczy tur. (1828-29); Turcja uznała niepodległość Grecji, której królem został Otton Wittelsbach, książę bawarski; Serbia uzyskała gwarancję autonomii wewn.; pokój likwidował zwierzchnictwo Turcji nad październik 1956.

Czym jest październik 1956 znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: