joseph john pershing co to jest
Definicja Pershing John Joseph: gen. amer., dow. amer. wojsk ekspedycyjnych w Europie w I wojnie.

Czy przydatne?

Definicja Pershing John Joseph

Co znaczy PERSHING JOHN JOSEPH: gen. amer., dow. amer. wojsk ekspedycyjnych w Europie w I wojnie świat. (1917-18)
Słownik "Polityka":
Co znaczy tygodnik społ.-polit. ukazujący się w Warszawie od 1957, wyrażający przekonania liberalnej frakcji w PZPR. Od 1990 niezależny pershing john joseph.
Słownik Palatyn:
Co znaczy urząd dworski od VIII w. w kraju Franków, a w dalszym ciągu w Niemczech; w Polsce średniow. tytuł p. nosił wojewoda pershing john joseph.
Słownik Papocezaryzm:
Co znaczy użytkowane na ustalenie przewagi władzy papieskiej nad cesarską w dobie średniow. uniwersalizmu w Europie Zach. ( Innocenty III). Termin p. ma charakter przenośny, gdyż urzędy papieża i cesarza nigdy pershing john joseph.

Czym jest Pershing John Joseph znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: