pawieł pestel co to jest
Definicja Pestel Pawieł: dekabrysta, od 1821 stał na czele Tow. Południowego, autor jego programu.

Czy przydatne?

Definicja Pestel Pawieł

Co znaczy PESTEL PAWIEŁ: ros. rewolucjonista, dekabrysta, od 1821 stał na czele Tow. Południowego, autor jego programu (Prawda Ruska), gdzie opowiadał się za republiką demokr. i zniesieniem pańszczyzny; 1825 prowadził w Kijowie rozmowy z przedstawicielami Tow. Patriotycznego (1) o współpracy; po stłumieniu stworzenia dekabrystów stracony
Słownik Pietraszewski Michaił W.:
Co znaczy ros. działacz społ., propagator socjalizmu utopijnego, artysta sekretnych kółek młodzieży pestel pawieł.
Słownik Paskiewicz Iwan F.:
Co znaczy uczestnik wojny 1812; za zdobycie Erywania w wojnie z Persją (1826-27) dostał tytuł hrabiego Erywania; w 1831 po Zgonu I. Dybicza dowódca armii, która stłumiła stworzenie listopadowe (w nagrodę pestel pawieł.
Słownik Ptolemeusz Klaudiusz:
Co znaczy z Aleksandrii (Egipt); jego dzieła to liczący 13 tomów Almagest - do XVI w. fundamentalny zasób informacji na temat budowy wszechświata (twierdził, Iż Ziemia jest w jego centrum), i Wstęp do pestel pawieł.

Czym jest Pestel Pawieł znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: