semen petlura co to jest
Definicja Petlura Semen: Od 1917 organizator, później także dow. wojsk ukr., w II 1919.

Czy przydatne?

Definicja Petlura Semen

Co znaczy PETLURA SEMEN: oficer, lider ukr. Od 1917 organizator, później także dow. wojsk ukr., w II 1919 przewodniczący Dyrektoriatu Ukrainy, po zajęciu Ukrainy wsch. poprzez bolszewików podpisał sojusz z Piłsudskim, 1920 wziął udział w wojnie pol.-bolszewickiej. Później na emigracji, zamordowany w Paryżu poprzez agenta KGB
Słownik Powstanie Warszawskie:
Co znaczy 1944 decyzją Komendy Gł. AK i Delegatury Rządu, by wobec spodziewanego wyzwolenia Warszawy poprzez Armię Czerwoną ujawnić w stolicy legalne władze pol. Po stronie pol. walczyło 36 tys. słabo petlura semen.
Słownik Pepin Mały Albo Krótki:
Co znaczy majordom, a w dalszym ciągu władca Franków od 751, pierwszy z dyn. Karolingów, syn Karola Młota. Pokonał Longobardów i dał start Państwu Kościelnemu petlura semen.
Słownik Pakt Lanckoroński:
Co znaczy stosowane ustalenia na zawarte w Lanckoronie porozumienie endecji i PSL Piast z 17 V 1923 otwierające drogę do utworzenia koalicji zw. Chjeno-Piastem i gabinetu W. Witosa. Głównym jego postanowieniem petlura semen.

Czym jest Petlura Semen znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: