łanowa piechota co to jest
Definicja piechota łanowa: powstała na mocy konstytucji sejmowej w 1655; p.ł. wystawiano w.

Czy przydatne?

Definicja Piechota Łanowa

Co znaczy PIECHOTA ŁANOWA: 1. piechota powstała na mocy konstytucji sejmowej w 1655; p.ł. wystawiano w proporcji 1 pieszy z 15 łanów (łan - jednostka powierzchni gruntu); p.ł. umundurowana i uzbrojona była na wzór cudzoziemski; potem zastąpiono ją p. dymową; 2. nazwa użytkowana wobec piechoty wybranieckiej
Słownik Płużański Ignacy:
Co znaczy Ogromnej Emigracji; w trakcie stworzenia listopadowego czł. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji jeden z zał. TDP; 1835 wystąpił z TDP; 1848 czł. Komitetu Emigracji Pol., potem wycofał się z życia piechota łanowa.
Słownik Piechota Wybraniecka:
Co znaczy wprowadzony poprzez Stefana Batorego w wojsku pol. w 1578. W p.w. mieli służyć żołnierze wystawiani z co 20 łanu w dobrach królewskich, zwolnieni od powinności. P.w. osiągnęła max. stan około 2 tys piechota łanowa.
Słownik Partowie:
Co znaczy irańskie prowadzące półkoczowniczy tryb życia, około 250 przed naszą erą osiadłe na terytoriach dawnej Persji (w satrapii zw. Partią, stąd ich nazwa). Założyli kraj pod rządami dyn. Arsacydów, dzięki piechota łanowa.

Czym jest piechota łanowa znaczenie w Postać biografia P .

  • Dodano:
  • Autor: